Välkommen att dyka in i dansens värld under ledning av danskonstnärerna Liisa Pentti, Sara Grotenfelt och Karolina Ginman!

Under kursen bekantar vi oss med den samtida danskonsten både genom att själva komma i rörelse, och genom att uppleva tre dansverk som vi sedan diskuterar tillsammans. På tal om dans -kurshelheten består av tre workshopar, tre föreställningar i Zodiaks repertoar och en guidad diskussionstillfälle efter respektive föreställning. Det är också möjligt att delta i en enskild kursperiod.

Genom workshopar med Ginman, Grotenfelt och Pentti bekantar vi oss med tre olika infallsvinklar till kropp, rörelse och koreografi. Tillsammans med varje konstnär besöker vi också ett dansverk ur Zodiaks repertoar och samlas efteråt för att fritt samtala om våra upplevelser och intryck av verket. Kursen är utspridd över våren 2023.

Kursen lämpar sig för var och en med intresse för att bli bekant med eller fördjupa sin bekantskap med danskonsten och den kräver ingen tidigare erfarenhet av dans.

Kursen sker på svenska. Det går bra att delta även om din svenska inte är stark men du gärna vill träna den. Kursen är tillgänglig med rullstol.

 


* * * * *

 

Karolina Ginman är frilans dansare och koreograf baserad i Helsingfors. Hon närmar sig kroppen genom en lekfull och poetisk praktik som lockar till rörelse som spirar fram ur det förmedvetna. Till hennes senaste arbeten hör Fluvial (Zodiak - Centret för ny dans, 2022), A Human Ensemble (Cirko - Centret för nycirkus, 2020) och i samarbete med regissören Rasmus Slätis Rasande Stillestånd (Teaterhögskolan & Lilla Teatern, 2022). Ginman arbetar för tillfället som dansare bl.a för koreograferna Mikko Niemistö, Elina Pirinen, Virva Talonen och Margrét Sara Guđjónsdottir (IS) och fungerar regelbundet som gästpedagog och handledare vid Konstuniversitetets Teaterhögskola. Parallellt med sitt konstnärliga arbete har Ginman studerat psykologi och hon avlade sin pro gradu inom det tvärvetenskapliga forskningsinitiativet ArtsEqual 2019. Under 2023-25 arbetar hon med statens treåriga konstnärsstipendium. 

https://www.karolinaginman.com/

 

Liisa Pentti är kontinuerligt verksam som dansare, koreograf och lärare, såväl i Finland som utomlands. Hon utexaminerades år 1986 från Amsterdams teaterskola, från linjen för Modern dans (SNDO) och under 1980-talet var hon en av de aktörer, kategoriserade som postmoderna, som var nydanande inom det finländska dans- och kulturfältet. Dansgruppen Liisa Pentti + Co grundades år 2000. Sedan dess gruppen har gjort närmare 40 föreställingar som har visats både i Finland och utomlands. Liisa Pentti fortsätter också att göra improviserade föreställingar i olika sammanhang. På sistone har hon medverkat med musikern och tonsättaren Paul Pignon och scenkonstnären Annika Tudeer från Oblivia.

Förutom att Liisa Pentti har ägnat sig åt sitt eget konstnärliga arbete under åren var hon 1987 - 2011 en av de bärande krafterna inom Zodiak Presents r.y. och Zodiak - Centret för Ny Dans. Liisa Pentti är en av grundarna för Sivuaskel-festivalen och hon var under åren 1996 - 2009 verksam inom festivalens konstnärliga arbetsgrupp. År 2013 var hon konstnärlig ledare för festivalen Täydenkuun Tanssit/Full Moon Dance. Åren 1990 - 2019 ansvarade Pentti för rörelse-undervisningen för de svenskspråkiga skådespelar-eleverna på Teaterhögskolan/Konstuniversitetet i Helsingfors. Från år 2015 har hon även undervisat ungdomar med olika grad av autism. Denna undervisningsgrupp har gjort två dansföreställningar, som framfördes på Zodiak Stage åren 2018 och 2021.

Liisa Pentti har skrivit många artiklar och texter om dans, om dansens olika innehållsmässiga aspekter och om dansens plats i världen. För sin koreografiska verksamhet prisbelönades Liisa Pentti år 2015 av Stina Krooks stiftelse, och år 2019 förärades hon Statspriset för scenkonst.

https://liisapentti.com/

 

Sara Grotenfelt är en finlandssvensk artist och koreograf som verkar inom dans-, performans- och scenkonst. I sitt konstnärliga arbete undersöker hon hur känsloladdade situationer och associationskedjor kan skapas med hjälp av koreografiska medel. Saras verk har visats bland annat på Helsingfors stadsteaters Nykyesityksen näyttämö, Stockholm Fringe Festival, i Helsingfors Konsthall och Köpenhamns operahus. Hon har även medverkat i verk skapade av W A U H A U S-kollektivet, Blaue Frau, Eleanor Bauer och Frédéric Gies. Utöver sitt konstnärliga arbete driver Sara dansskolan Tanssivintti tillsammans med tre kollegor och undervisar i dans och koreografi. 

http://saragrotenfelt.weebly.com