Kurssi on jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Pauliina Hulkon Työpajafestivaalilla ohjaamassa työpajassa tutkitaan ja kokeillaan dramaturgiaa kolmesta näkökulmasta: tekstillisenä, ruumiillisena ja materiaalisena tapahtumana.

Lähtökohtana työpajatyöskentelylle on kunkin osallistujan oma dramaturginen ajattelu, jonka tunnistamista ja työstämistä työpajassa pyritään vahvistamaan. Työpajassa tehdään pieniä tehtäviä ja harjoitteita olemassa olevan ja itse tuotetun materiaalin pohjalta. Työskentely tapahtuu yksin ja pienryhmissä. Oppimateriaalina käytetään lyhyitä teoreettisia ja kaunokirjallisia tekstejä sekä osallistujien itse tuomia aineksia.

Pauliina Hulkko on dramaturgi-ohjaaja ja taiteellinen tutkija. Vuodesta 2014 hän on toiminut teatterityön professorina Nätyllä Tampereen yliopistossa. Hulkko on kiinnostunut dramaturgian, esiintyvän ruumiin ja komposition kysymyksistä, minkä lisäksi hänelle rakkaita osa-alueita esityksen tekemisessä ovat musiikillisuus ja erilaiset puhutut kielet.