People's Practice Group on kaikille avoin tanssitunti, jossa liikettä johdetaan mielikuvien ja anatomisten referenssien kautta. Tanssitunnilla liikutaan keskeytyksettä yhdessä ohjaajan liikkeen ja sanallisten ohjeiden mukana. Tunneilla tutkitaan oman liikkeen synnyttämistä, sen lukemattomia mahdollisuuksia ja dynaamisia variaatioita.

Ohjaajina toimivat Kati Korosuo ja Maija Nurmio. Kati ohjaa viisi ensimmäistä kertaa ja Maija loput viisi kertaa.

Kati Korosuo: Pitkäaikainen kiinnostukseni improvisaatioon ja struktuureihin yhdistyy People's Practice Groupissa tunnin orgaaniseen kuljettamiseen ja läsnäoloon. People Practice Group ei ehdota tai seuraa tiettyä estetiikkaa liikkumiselle, eikä siihen sisälly hierarkista ajattelua. Keskiössä on jokaisen henkilökohtainen kehollinen tilanne, sen kuuntelu ja seuraaminen annetun ohjauksen mukaan.

Maija Nurmio: People’s Practice Groupissa on kyse matalasta kynnyksestä aloittaa liikkuminen erityisellä tavalla. Oman ruumiin ja sen senhetkisen liikelaajuuden juhlistaminen sekä mahdollisuudet uusiin suuntiin avautumisesta. Suurissa määrin liikkeelläolon nautinnollisuus. Keveys, syvyys, vieraus, sensuaalisuus, älykkyys, ilo ja uutuus. Tapaani ohjata People’s Practice Groupia vuotaa kokemukseni useista somaattisista menetelmistä vuosien varrelta Suomesta ja ulkomailta.

Tunti tapahtuu Zoom-alustan välityksellä. Tunti tallennetaan ja osallistujat saavat tallenteen käyttöönsä viikoksi eteenpäin.

Kati Korosuo on helsinkiläinen tanssitaiteilija. Hän on työskennellyt tanssijana ja esiintyjänä lukuisien suomalaisten ja kansainvälisten koreografien teoksissa, sekä osana Toisissa Tiloissa esitystaidekollektiivia vuodesta 2010 lähtien. Esiintyjäntyönsä ohella hän on kehittänyt oman taiteellisen praktiikan, tanssitekniikan nimeltä Dances to a Beat (DTB), jota hän on opettanut laajasti Suomessa ja ulkomailla. Vuodesta 2017 lähtien Korosuo on ollut myös yksi Höyhentämö-teatteriyhdistyksen taiteellisista vastaavista ja hetkessä syntyvän koreografian festivaalin, Festival of Instant Choreography, taiteellinen johtaja. Korosuon taiteellisen työn keskiössä ovat hierarkioita purkavat metodit ja tanssin demokratisoiminen.
www.katikorosuo.com 

Maija Nurmio on koreografi ja tanssija, joka työskentelee laaja-alaisesti tanssi- ja esitystaiteen parissa Suomessa ja ulkomailla. Nurmion taiteellisen työskentelyn keskiössä on ruumiillisuus, ruumiin kantamaan tietoon ja ulottuvuuksiin käsiksi pääseminen. Teosmaailmoissa hän käsittelee suhdettamme luontoon, luonnon tilaa ja siten ihmiskuntamme tilaa. Nurmion viimeisin teos Be the Ocean - inhimillisen ja ei-inhimillisen välisyydestä - kantaesitettiin Barker-teatterissa Turussa helmikuussa 2021 ja kollektiiviteos Nightschool odottaa heräämistä pimenevään syksyyn. Koneen Säätiö tukee Nurmion työskentelyä kolmivuotisella taiteilija-apurahalla.
www.maijanurmio.com