Raphaël Beaun ohjaama työpaja kutsuu osallistujat löytämään yhteyden itseensä, toisiinsa ja paikkaan erilaisten kehollisten kokemusten kautta kosketusta, katsetta, asento- ja liikeaistia, muistoja sekä mielikuvitusta hyödyntäen.

Työpaja on jatkumoa Beaun avoimelle työskentelylle, jota hän fasilitoi Zodiak Laboratoryssa marraskuussa 2023. Beau lähestyy fasilitointia samalla tavalla kuin esiintymistä: hän työskentelee olemalla läsnä hetkessä, kuuntelemalla sekä ottamalla vastaan tietoa sisällä ja ympärillä olevasta.

Beaun ohjaama työpaja kutsuu osallistujat löytämään yhteyden itseensä, toisiinsa ja paikkaan erilaisten kehollisten kokemusten kautta kosketusta, katsetta, asento- ja liikeaistia, muistoja sekä mielikuvitusta hyödyntäen. Keholliset kokemukset syntyvät kunkin osallistujan kiinnostuksen kohteista, paikasta ja Beaun luovan prosessin teemoista, joita ovat esimerkiksi sisäinen/ulkoinen, täällä/tuolla, todellisuus/mielikuvitus, aikojen päällekkäisyys, koti, kerrokset ja rytmit. Nämä teemat aktivoituvat liikkeessä. Työpajassa pohditaan muun muassa, miten ajatuksia aktivoidaan liikkeessä ja miten liike vaikuttaa ajatuksiimme. Yritämme tehdä tilaa ajatusten sisäiselle virtaukselle, antaa niiden avautua liikkeessä ja löytää yksilölliset tapamme kanavoida niitä. Työpajassa leikitään, leikitään oikein tosissaan, annetaan tilaa uteliaisuudelle, annetaan paikan koskettaa ihoa, aistitaan, nähdään, kuunnellaan, ollaan tässä ja nyt. Se on saanut inspiraationsa somaattisista käytännöistä, improvisaatiosta ja hetkessä syntyvästä kompositiosta (engl. instant composition). Työapaja kutsuu suhtautumaan leikkisästi ja uteliaasti itseen, muihin sekä paikkaan, jossa harjoittelemme.

 

* * * * *

 

Raphaël Beau on Helsingissä asuva esitystaiteilija. Hänen taiteellinen työnsä on saanut innoituksensa yhteisön aktivoinnista (community animation), improvisaatiosta ja hetkessä syntyvästä kompositiosta (instant composition), joiden parissa hän on työskennellyt 15 vuoden ajan eri koreografien, tanssijoiden ja esiintyjien kanssa. Työpaja on jatkoa viikoittaiselle avoimelle työskentelylle, jota Raphaël on fasilitoinut osana tanssijantaiteen maisteriopintojaan (2021–2023) Helsingin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.