Kevään 2021 ensimmäisen seniorikurssin ohjaa Maria Nurmela. Ryhmiä järjestetään vain yksi, ja se aloittaa etänä. Marian tunneilla lähdemme liikkeelle hahmottaen kehomme potentiaalia: kuunnellen omaa hengitystä, hahmottaen kehon yhteyksiä ja kineettisiä ketjuja, liikkeen virtaavuutta ja oman liikekapasiteetin mahdollisuuksia.

Tunnin aikana liikelaajuudet kasvavat kehon keskustasta kohti periferiaa, off- balansseja, spiraaleja, pudotuksia. Erilaisista improvisaatio-/kompositio tehtävistä rakentuu kurssin aikana kurssilaisten oma ja jaettu koreografinen kudos.

Marian praktiikka perustuu somaattisesti orientoituneeseen tanssiin ja tanssinopetukseen ja release- tekniikkaan. Maria ammentaa inspiraatiota myös monivuotisesta kokemuksestaan tanssitaiteilijana tunnettujen koreografien teoksissa, sekä omista taiteiden välisistä ja moniaistisista teosprosesseistaan.

ABOA-apurahalla 2020 palkittu Maria Nurmela on toiminut freelance-tanssitaiteilijana vuodesta 2002 nykytanssin ja esitystaiteen parissa. Marian teoksia on esitetty suomalaisilla ja kansainvälisillä festivaaleilla kuten March Dance  - Critical Path`ssa Sydneyssä (2019) ja Pariisin Palais de Tokyo Museossa (2018). Hänen omat teoksensa toteutuvat usein monitaiteellisilla rajapinnoilla, tavanomaisista poikkeavissa esitystiloissa ja toisinaan elokuvan muodossa.

Koreografit, kuten Tero Saarinen (Tero Saarinen Company, 2002-2017), Susanna Leinonen (Susanna Leinonen Company, 2019-2020)  ja Susanne Linke (2012-) ovat työllistäneet Mariaa tanssijana teoksissaan. Vuonna 2018 Maria aloitti The Days -projektin (www.thedaysproject.com) kollegojensa, tanssija Ville Oinosen ja englantilaisen koreografin Theo Clinkardin kanssa.

Taiteellisen työnsä ohella Maria opettaa myös eri oppilaitoksissa mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Marian taiteellista työskentelyä on tuettu apurahoin ja residenssein. Vuonna 2008 hänet nimitettiin kansainvälisessä Ballet/Tanz-vuosikirjassa yhdeksi merkittävimmistä tanssijoista Euroopassa.