Anni Rissasen ohjaama seniorikurssi 1 jakautuu kahteen saman sisältöiseen ryhmään. Ryhmä A kokoontuu maanantaisin klo 10.00-11.30.

Anni Rissasen ohjaamilla senioritunneilla laskeudutaan oman kehon äärelle liike- ja aistiharjoitusten avulla. Tunnit pohjautuvat somaattisen liikkeen menetelmään, jonka avulla tutustutaan ruumiillisuuden kerrostumiin kokemuksellisuudesta käsin.

Tunneilla tehdään liikkeellisiä harjoituksia, jotka rohkaisevat omanlaiseen sisältä kumpuavaan tanssiin. Liikeharjoituksissa on tunnusteleva luonne, jolloin huomio on liikkeen kokemuksellisuudessa ulkoisen muodon sijaan. Erilaiset kehoaisteja herättelevät harjoitukset vahvistavat yhteyttä omaan kehoon ja ohjaavat tunnistamaan kehon viestejä, kirkastamaan sen rajoja ja tarpeita. Release-tekniikkaan pohjautuvat harjoitukset purkavat kehosta ylimääräistä jännitystä vapauttaen sitä kohti liikkeen virtaavuutta, keveyttä ja nautintoa. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa paikan jakamiselle ryhmän ohjaajan kanssa ja ryhmäläisten välillä. Harjoituksille annetaan aikaa ja tilaa integroitua kunkin omaan kokemusmaailmaan.

Tunnit sopivat kaikille tanssista, liikkeestä ja kehollisuudesta kiinnostuneille, aiempaa kokemusta ei tarvita.

* * * * *

Anni Rissanen on tanssija ja tanssipedagogi (TaM). Hän on erikoistunut kehotietoisuuden ja somatiikan käyttöön opetuksessaan. Anni on toiminut tanssijana, koreografina ja opettajana Suomessa ja ulkomailla 15 vuoden ajan. Hän yhdistää työssään tanssi- ja kuvataidetta. Koreografiat: Face-to-face (Tanssin Aika Festivaali 2018, Mäntän Kuvataideviikot 2021), Turning Point (Forum Box 2016), Landscapes (Forum Box 2014). Anni on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2008 ja työskennellyt tanssijana muun muassa Sari Palmgrenin, Soile Lahdenperän, Maija Mustosen, Jouni Järvenpään, Kati Raatikaisen sekä Satu Herralan kanssa. Anni on Virgiinia - Kehollisuuden keskuksen perustaja ja organisoi sen toimintaa Helsingin Alppilassa. Anni on opettanut muun muassa Helsingin kaupungin teatterilla, Somatic Studiolla, Tanssille ry:llä, Teatterikorkeakoulun dramaturgian laitoksella, Zodiak - Uuden tanssin keskuksessa ja toiminut Keski-Pohjanmaan kansanopiston tanssilinjan vastaavana opettajana vuosina 2009–16.