Elina Pirisen ohjaama työpaja Luova hulluus ja feministiset libidiaaniset voimat kutsuu sinut ruumiillisuuden, mielellisyyden, affektien ja ajattelun syvän ilon, intuition, diletanttiuden, villiyden, transgression, emansipaation ja fantasiallisten oikkujen sisäänkirjoitettuihin nautintoihin.

Työpajassa tutkitaan mitä kaikkea käsittämätöntä ja hauskaa tarkoittaa kun ruumis ja mieli välmehtivät esiin mitä erilaisimpina ilmaisuina, muotoina, estetiikkoina, väreinä, tapahtumina, tilanteina, temperamentteina sekä subjektiivisena että kollektiivisena kokemuksena. Erilaisten improvisatoristen ja kestollisten anatomiaa, kieltä, ääntä ja materiaalisuuksia herkistävien ja eettisesti ohjattujen tehtävien kautta lähestytään ruumiillisen ilmaisun merkillisyyksiä, muodostetaan omia taiteellisia erikoismeininkejä, kokonaisvaltaisen ruumiillisuuden ja performatiivin bileitä yksin ja yhdessä. Kurssilla käytetään myös erilaisia aineellisia materiaaleja ruumiin ja mielikuvittelun rakastajina. 

Elina Pirinen on Helsingissä ja Kalliojärven rannalla asuva, kansainvälisesti työskentelevä ja palkittu taiteilija. Hänen taiteellinen praktiikka ja kieli kietoutuu koreografian, tanssin,äänien, säveltämisen, kokeellisen kirjoittamisen ja pedagogian sisään. Hän etsii liikkeellisiä, äänellisiä ja kielellisiä ja näyttämöllisiä ruumiinavauksia ja ilmiasuja esitajuisiin tunnelmiin, feministiseen libidiaaniseen voimaan ja älykkyyteen niiden kautta. Hänen teoksiaan on esitetty ympäri maailmaa. Pirinen työskentelee säännöllisesti vierailevana pedagogina Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Tampereen Yliopiston Näyttelijäntaiteen laitoksella ja Zodiak-Uuden tanssin keskuksessa. Pirinen tekee taiderockmusiikkia kymmenhenkisen orkesterinsa Al2Be3 kanssa ja tekee eläinsuojelutyötä vapaaehtoisena.

www.elinapirinen.com


Kuva: Venla Helenius