Lehdistökuvat
Kuvaaja
Matti Häyrynen
Kuvaaja
Matti Häyrynen
Kuvaaja
Matti Häyrynen