Lehdistökuvat
Kuvaaja
Jani-Matti Salo
ENNAKKOKUVA
Kuvassa edessä: Mikko Hyvönen
Kuvaaja
Timo Wright
Kuvassa: Mikko Hyvönen
Kuvaaja
Timo Wright
Kuvassa: Mikko Hyvönen
Kuvaaja
Timo Wright
Kuvassa: Mikko Hyvönen
Kuvaaja
Timo Wright
Kuvassa: Mikko Hyvönen
Kuvaaja
Timo Wright
Kuvassa: Mikko Hyvönen