Luokkakuvia, vedos III on Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeen kolmas julkinen ulostulo. Striimattu esitysluonnos päättää työryhmän residenssityöskentelyn Sivuaskel 2021 -festivaalin aikana Stoassa.

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanke tekee näkyväksi luokkataustan vaikutuksia ihmisen ruumiillisuuteen, kokemuksiin siitä sekä toimijuuteen. Työryhmään kuuluu laaja joukko taiteilijoita, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään luokkakysymysten parissa.

Sivuaskel-festivaalin aikana tapahtuva residenssi ja sen päättävä esitysluonnos ovat osa prosessia kohti kantaesitystä, joka nähdään osana JoJo - Oulun Tanssin Keskuksen ohjelmistoa syyskaudella 2021.

Työryhmä avaa Luokkakuvia, vedos III -esityksessä työskentelyään monisyisten luokkakysymysten parissa. Miten työväenluokkainen tausta manifestoituu ruumiillisuudessa? Miten luokan voi erottaa vaikkapa sukupolven, sukupuolen tai paikallisuuden kokemuksista?

Luokka porautuu lihaamme, ryöpsähtää ulos selkähiessämme, häilyy katseessamme, muljahtaa sisuksissamme. 10 esiintyjän henkilökohtainen suhde aiheeseen tuo esiin luokkakokemusten moninaisuutta. Tässä hetkessä elävä ja esiintyvä ruumis kantaa mukanaan muistoja ja jälkiä, joille pyrimme antamaan tilaa. Luokka on samaan aikaan sekä konkreettisesti näkyvä että hankalasti määriteltävä osa identiteettiämme. Kokemukset luokkaisuudesta ja luokkaretkeilystä tulevat esitysluonnoksessa näkyväksi liikkeen sekä tekstin kautta.

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanke

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanke on yritys vaalia erilaisia sosioekonomisia kulttuuritaustoja, saada ymmärrystä luokan vaikutuksista valintoihin, avata näitä asioita näkyville ja ennen kaikkea käsitellä kaikkea tätä ruumiillisen taiteen kontekstissa. Hankkeen kautta työryhmä pyrkii osaltaan purkamaan tasa-arvomyyttiä, jonka mukaan Suomessa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet opiskella, työllistyä, edetä urallaan tai osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Työskentely keskittyy viiden, prosessin aikana nousseen teeman tarkastelemiseen; häpeä, liiallisuus, kuulumattomuus, runsaus sekä luokkaylpeys. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään monenlaisista taustoista tulevien osallisuutta taiteeseen. Eräs hankkeen tavoitteista on myös asettaa ruumiillinen ja käsitteellinen tieto rinnakkain.

Hankkeeseen on haluttu mukaan eri-ikäisiä sekä muutenkin erilaisista taustoista tulevia tekijöitä, jotta hanke nostaisi esille moninaisia kokemuksia ja erilaisia ääniä. Mukana on niin kaupunkilähiöiden kuin maaseudun kasvatteja; niin punaisista kuin valkoisista aatetaustoista tulevia; pitkän uran tehneitä ja uransa alkuvaiheessa olevia, monenlaisista perhekokoonpanoista ja eri maakunnista tulevia. Joukko on ollut koossa vuodesta 2018 lähtien. 

Sivuaskeleen esitysluonnoksessa on mukana vain osa työryhmäläisistä. Seuraavaksi työ jatkuu kohti JoJon tuottamaa kantaesitystä sekä avoimia työpajoja ja lukupiirejä mm. Koneen säätiön tuella.

Lisätietoa hankkeesta: www.luokkahanke.com

Toimittaja Veera Luoma-aho haastatteli Elsa Heikkilää ja Laura Lehtistä hankkeesta Koneen Säätiön Rajanylityksiä podcast-sarjaan. Kuuntele lokakuussa 2019 julkaistu jakso Miltä työväenluokkaisuus tuntuu kehossa? säätiön verkkosivuilla.

 

Fasilitointi ja konsepti: Elsa Heikkilä ja Laura Lehtinen
Esiintyjät: Riina Hannuksela, Elsa Heikkilä, Soili Huhtakallio, Minna Karttunen, Heli Keskikallio, Laura Lehtinen, Aliina Lindroos, Pinja Poropudas, Anni Puuperä ja Lotta Suomi
Taiteellinen suunnittelu: Elsa Heikkilä, Minna Karttunen, Heli Keskikallio, Laura Lehtinen sekä Teo Lanerva (valot), Josu Mämmi (ääni), Mari Nurmenniemi (puvustus)
Työryhmässä lisäksi mukana: Virpi Juntti, Soile Lahdenperä, Sanna Tirkkonen, Virva Talonen, Katriina Tavi ja Ilkka Tolonen
Kuvat: Soili Huhtakallio
Hankkeen tukijat: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Samuel Huberin taidesäätiö, Helsingin kaupunki
Tuotanto: JoJo - Oulun Tanssin Keskus, Zodiak - Uuden tanssin keskus, Arts management Helsinki, Nollapiste-kollektiivi
Yhteistyössä: Tanssikoulu DCA, Stoa

Livestriimi: Lumikinos Production; Thomas Freundlich, Mikael Kanerva
Ohjaaja: Teo Lanerva