viritetty esitystila
lapsuuskodin pohjapiirros
nykyisen kodin pohjapiirros
näyttelykoroke 

4 kodin esinettä ja pahvilaatikko
14 valokuvan kronologinen sarja asuinpaikoista

näyttelyn oppaan tekojen sarja
puhe yksilön rakenteista


Koreografi Jaakko Simola asettaa näyttelynomaisessa sooloteoksessaanExpositio esille oman itsensä ja oman elämismaailmansa. Tämä harkittu, minimalistinen ja ihmisen omaa historiallisuutta korostava teos sai kantaesityksensä Zodiakin Z-in-motion -tapahtumassa toukokuussa 2008.

Exposition lähtökohtana on liikkeen ja ihmisen erilaisten rakenteiden asettuminen tai asettumattomuus näyttelynomaiseen esitykseen. Jaakko Simola asuu esitystä. Se on paikka, jossa hän kohtaa kokoelman muodossa ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen elettynä ja edelleen jatkuvana tilallisena muutoksena.

Soolon kehyksenä on ajatus subjektin rakentumisesta liikkuvista tai kasautuvista aineksista ja elementeistä; erityisesti toistuvien, paikkaan sidottujen tekojen kautta. Keskeisiä tekijöitä ovat eletyt ja koetut fyysiset tilat, kulttuurin käytännöt ja merkityksenannot sekä kehon ja sukupuolen ajalliset rakenteet. Jaakko Simola tuo esiin todistusaineistoa niistä paikoista, jotka ovat häntä muokanneet ja kysyy itseltään: “Haluanko ja voinko purkaa itseni analyyttisesti osiin esityksen tekijänä vai näytänkö itseni hallitsemattomana, tapahtumallisena merkityslinkkien kokoelmana?”

Henkilökohtaisten teemojen kautta teoksessa avautuu laajempia, yleisinhimillisiä kysymyksiä ja siten samaistumispisteitä katsojille. Jaakko Simolalle tanssi on yksi tapa lähestyä elettyä, koettua ja suunniteltua tilaa tai kulttuurisia merkityksiä.

Tanssija-koreografi Jaakko Simola
Valosuunnittelu Anna Pöllänen
Dramaturgi Maria Kilpi
Tuotanto Zodiak – Uuden tanssin keskus ja Jaakko Simola