Fluvial on ruumiin, äänen ja 200:n torven luoma näyttämöfantasia, joka ammentaa vuotavista ruumiin ja mielen tiloista (fluid states), virtauksista, aukoista sekä kurittomasta aineesta. Hengityksestä, liikkeestä ja pulppuavasta puheesta kudottu teos syntyy halusta kanavoida läpivirtaavia affekteja, ikiä, aikoja sekä “ajattelematta jäänyttä tiedettyä”, alati liikkeessä olevassa nyt-hetkessä.

I drop into my insides and disappear while becoming intensely my body.

Allow myself to be penetrated and moved by fluid forces invisible to the eye.

I move without pause and have no time for thinking. Lightly leaking my inside out and letting the outside leak in (which is which?)

I collide with jelly. It speaks. Oh wow.

Fluctuating ages and time.

I collide with wonder horror pleasure or sorrow

Now - where is I?

Fluvial* on ruumiillista ja äänellistä ilmaisua yhdistelevä teos, joka kumpuaa nestemäisten olomuotojen, virtausten, ruumiin ja mielen onkaloiden sekä hallitsemattoman aineen herättämistä fantasioista. 

Esityksessä tanssija Karolina Ginman herkistää itsensä ruumiin onkaloille, itsen rajapinnoille sekä sisäisen ja ulkoisen tilan väliselle liikkeelle kutsuen erilaisia vuotavia mielen ja ruumiin tiloja (fluid states), joista käsin tapahtua, kokea ja liikkua.

Operoiden runollisesti hengityksen, aukkojen, hyytelömäisen materian, sekä näistä vyöryvien fantasioiden kanssa, Ginman kutsuu katsojan ihmettelemään ja assosioimaan kanssaan järjen tuolla puolen. Hän liikkuu herkästi tai vimmatusti läpi esitietoisen maaston -  jossakin kontrolloimattoman, käsittämättömän ja ajattelematta jääneen tiedetyn rajamailla.

Hengityksestä, liikkeestä ja pulppuavasta puheesta kudottu Fluvial syleilee sinut torviparvien harmonioiden valtamereen -  äänisuunnittelija, saksofonisti Aki Päivärinteen säveltämään unelmoivaan universumiin.

*fluviaalinen tarkoittaa jokeen tai virtaavaan veteen liittyvää, sen tuottamaa tai sitä asuttavaa.

 

Fluvial-teoksen luova prosessi vuotaa sisään ja ulos Ginmanin ja näyttelijä Rasmus Slätiksen välisen kirjeenvaihdon kautta. Slätiksen rinnakkais-soolo saa ensi-iltansa syksyllä 2022.

- - -

Fluvial är en kroppslig och röstmässig scenfantasi som närmar sig och tar form ur flytande tillstånd, strömmar, håligheter och bångstyrig materia. Verket som vävs genom andning, rörelse och ett språk i flux, kanaliserar fluktuerande affekter, åldrar, tid och förmedvetet material bortom förståndets gränser.

I drop into my insides and disappear while becoming intensely my body.

Allow myself to be penetrated and moved by fluid forces invisible to the eye.

I move without pause and have no time for thinking. Lightly leaking my inside out and letting the outside leak in (which is which?)

I collide with jelly. It speaks. Oh wow.

Fluctuating ages and time.

Collide with wonder horror pleasure or sorrow

Now - where is I?

Fluvial* är en kroppslig och röstmässig scenfantasi som närmar sig och tar form ur flytande tillstånd, strömmar, hål och bångstyrig materia.

Dansaren Karolina Ginman sensitiserar sig för kroppens, psykets och jagets öppningar, porer och trösklar, och frammanar ett spektrum av flytande tillstånd ur vilka rörelse får födas fram. Genom att poetiskt närma sig andning, kroppens håligheter, geléaktig substans och de fantasier dessa väcker, låter hon kroppen tala till åskådaren bortom förståndets gränser. Hon hänger sig åt en sensuell resa genom förmedveten terräng och dansar med det ogreppbara, okontrollerbara, icke-ännu-tänkta.

Fluvial, som vävs genom andning, saliv, rörelse och ett språk i flux, omfamnar dig i ett hav av harmonier  - ett drömmande universum skapat av ljudplaneraren, saxofonisten Aki Päivärinne.

*process eller företeelse som har ett samband med rinnande vatten.

 

Den kreativa processen bakom Fluvial läcker in och ut genom en brevväxling mellan Ginman och skådespelaren Rasmus Slätis, vars parallella soloverk har premiär hösten 2022.

 

Koreografia, tanssi, runot, sävellys, objektit | Koreografi, dans, text, ljudkomposition, objekt: Karolina Ginman
Äänisuunnittelu, sävellys | Ljudplanering, komposition: Aki Päivärinne
Valo- ja tilasuunnittelu | Ljus- och rumsplanering: Fabian Nyberg
Pukusuunnittelu, objektit | Kostymplanering och objekt: Siru Kosonen
Tuottaja | Producent: Inari Pesonen
Dramaturginen apu | Dramaturgisk rådgivning: Heidi Väätänen
Residenssi | Residens: La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Institut finlandais
Tukijat | Med understöd av: Centret för konstfrämjande, Svenska Kulturfonden

Tuotanto | Produktion: Zodiak, Karolina Ginman

KANTAESITYS | PREMIÄR