IKEBANA – Plant Series VIII on lajienvälinen liikkeellinen asetelma, esitys kasveille ja ihmisille. Teos haastaa katsojan luopumaan itselleen asettamasta vaatimuksesta olla erillinen muusta luonnosta ja kutsuu kokijaa kohtaamaan toiseutta.

Jos haluaa oppia männyistä, tulee oppia männyiltä. (Bashõ 1644-94)

Ikebanassa hyväksytään asioiden tilapäinen luonne ja tunnustetaan ihmisen paikka luonnon kiertokulussa. Kukkien asettelumetodi ilmaisee ajan muutosta; ihmisen kykyä kohdata oleva hetki ja tulevat haasteet. Siinä missä puulajilla kestää tuhat vuotta kiivetä vuoren yli, ihmisen aikakäsitys on parhaimmillaankin joitakin satoja vuosia.

IKEBANA – Plant Series VIII -esitys haastaa katsojan luopumaan itselleen asettamasta vaatimuksesta olla erillinen muusta luonnosta ja kutsuu kokijaa kohtaamaan toiseutta. Kasvit ja tanssijat pyrkivät yhteyteen, joka vapauttaa kasvissa olevat sisäiset esteettiset voimat eri olomuotojen, asentojen ja asetelmien kautta. Kasvien syvällinen tuntemus saattaa olla ratkaisevassa asemassa ihmiskunnan jatkuvuuden kannalta.

Esitys on toteutettu monilajisesti ja siinä esiintyvät sekä kasvit että ihmiset. Teos on siten suunnattu myös kasveille, jotka pääsevät esitykseen ilmaiseksi maksavan ihmisen kanssa. Miten usein viet lempisylikasvisi teatteriin?

Teoksen äänisuunnittelu tehdään yhdessä kasvien kanssa muuttamalla biologiset toiminnot  ihmisen kuultavaksi. Esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus soittaa kasveja Fern Orchestran Kasvijameissa.

#kaikkipaitsifotosynteesionturhaa

Fern Orchestra on taide- ja tiedekollektiivi, joka työskentelee kasvien ja mikro-organismien parissa. Teokset käsittelevät valon, ihmisen ja ympäristön suhdetta teosten ollessa esitystaidetta, nykytanssia, julkaisuja ja valo- ja äänitaidetta. Kollektiivin edellinen teos oli Mareld. Siinä keskiössä on panssarisiimalevä (Alexandrium ostenfeldii), joka on 220 miljoonaa vuotta vanha mikro-organismi. Pimeässä hohtava levä on tunnettu suomalaisessa kansanperinteessä meritulena tai virvatulena. Esitykselle myönnettiin SÄDE-kunniamaininta Lajienvälisestä valosuunnittelusta.

- - -

IKEBANA – Plant Series VIII är ett kinetiskt arrangemang mellan arter, en föreställning för både växter och människor. Verket utmanar publiken att avstå från krav om att separeras från övrig natur och uppmanar upplevaren att möta främmandeskap.

Om du vill lära om tallar måste du lära dig av tallarna. (Bashõ 1644-94)

I Ikebana accepterar man den tillfälliga karaktären av ting och erkänner en mänsklig plats i den naturliga cykeln. Blomsterarrangemangsmetoden indikerar en tidsförändring; mänsklig förmåga att möta nuvarande stund och framtida utmaningar. Där ett trädslags resa över ett berg kan vara tusen år, är människans tidsuppfattning i bästa fall några hundra år. 

Föreställningen utmanar publiken att avstå från krav om att separeras från övrig natur och uppmanar upplevaren att möta främmandeskap. Växter och dansare söker anknytning, som befriar interna estetiska krafter i växter genom olika former, positioner och arrangemang. En fördjupad kunskap om växter kan vara avgörande för mänsklighetens kontinuitet.

IKEBANA – Plant Series VIII har förverkligas mellan arter och det är både växter och människor som uppträder. Verket är därför också riktat till växter som kommer att ha fritt inträde med betalande människan. Hur ofta tar du din favoritväxt till teatern?

Arbetets ljuddesign görs i samband med växter genom att omvandla biologiska aktiviteter till en för människan hörbar form. Efter föreställningen har publiken möjlighet att spela på växter i Fern Orchestras växtjamsession.

#alltutomfotosyntesäronödigt

Fern Orchestra är ett konst- och vetenskapskollektiv som arbetar med växter och mikroorganismer. Konstverken behandlar förhållandet mellan ljus, människa och miljö. Verken består av scenkonst, nutidsdans, publikationer samt ljus- och ljudkonst. Tidigare föreställningen Mareld sågs i Åbo Stadsteater hösten 2020. Den beviljades ett Ljusstråle-honorär för ljusdesign mellan arter.

www.fernorchestra.com

 

 

Työryhmä | Arbetsgrupp: Markus Heino, Vespa Laine, Samuel Salminen, Ilona Salonen, Kalle Suominen, Maileena Vaajoensuu & kasvit | växter
Tuotanto | Produktion: Fern Orchestra ja Läntinen tanssin aluekeskus
Yhteistyö | Sammarbete: Turun Kaupunginteatteri
Ensi-ilta | Premiär: 31.3.2022, Turun Kaupunginteatteri

Esityskuvat | Pressphoton: Otto-Ville Väätäinen / Turun Kaupunginteatteri

VIERAILUESITYS | GÄSTFÖRESTÄLLNING