Kolme huonetta on valosuunnittelija Mia Kivisen, tilasuunnittelija Salla Salinin ja äänisuunnittelija Johanna Stormintilateos. Sen lähtökohtina ovat valo, tila ja ääni sekä niiden suhde paikassa olemiseen, merkitys kokemuksen muodostajina. Esityksellisen tason kokonaisuuteen tuovat Joona Halonen, Liisa Pentti ja Katri Soinitanssisooloillaan. Soolot ovat yksilöllisiä, tilateoksen ehdoilla luotuja tulkintoja tilasta. Teoksen luomisessa lähestytään muun muassa kuva- ja äänitaiteen reunoja, kuitenkin esityksen kontekstissa. Valmis teos on audiovisuaalinen tila ja esitystapahtuma. Vaikka lähtökohtaisesti tila on kaikille tanssijoille sama, konseptin yhtenä teemana on sattuman salliminen ja hetkeen eläytyminen. Siksi tanssijoiden olemiselle tilassa ei ole asetettu juurikaan rajoituksia. Kukin heistä tuo näin omalla tavallaan esiin tilan ja siinä tapahtuvien muutosten erityisyyttä.Teoksen nimi Kolme huonetta ei kuvaa reaalisia, esitystä varten toteutettavia huoneita. Nimi heijastelee ajatusta mielentilasta, henkilökohtaiseen kokemukseen ja havaintoon pohjaavasta olemassaolon ja olemisen tavasta. Tilan kokemus muuntuu jokaisen esityksen ja katsojan myötä, ja jokainen huoneista on siten hetkeen sidottu, esitysten tekijöiden ja katsojien yhdessä kokema ja aikaansaama tilanne. Sattuman sallimisen teema painottuu myös teoksen kolmen tanssijan esiintymisjärjestyksessä. Se arvotaan jokaiseen esitykseen erikseen. Kokonaisuuden ajallinen kesto on noin 45 minuuttia.Kolme huonetta avaa uusia ovia koreografisen ajattelun ja tilallisen suunnittelun välille.

"Leikkiminen tilalla: Aikaansaada auringonpimennys pikkusormea kohottamalla."
(Geroges Perec) 

"Kuulin sulkevani silmäni, kuulin avaavani ne jälleen."
(Loys Masson)

video

"Nykyveistostaiteelle ominainen materiaalisuuden paljastaminen kantaa Zodiakin Kolmea huonetta. Eri alojen taiteilijat saavat elementtinsä näkyviin, koska esityksessä mikään niistä ei dominoi. Puhdistava kokemus. [...] lopputulos tuo tuntuman syksyiseen, muhivaan maahan sekä pimeässä ympäristöstään turvaa ja ruokaa hakeviin eläimiin."
Maria Säkö, Helsingin Sanomat 19.9.2010

 

 

 

 

 

 

Konsepti, tila, valo, ääni Mia Kivinen, Salla Salin, Johanna Storm
Tanssi Joona Halonen, Liisa Pentti, Katri Soini
Tuotanto Zodiak – Uuden tanssin keskus, Mia Kivinen, Salla Salin, Johanna Storm