Esitykset on peruttu kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Zodiak ja Ruutia!-festivaali järjestävät yhteistyössä huhtikuussa viikolla 16 kaksi ilmaisesitystä Maija Karhusen ja Marc Philipp Gabrielin teoksesta AJIMA. Ilmaisesitykset on suunnattu yläkouluille, ammattioppilaitoksille ja lukioille.

AJIMA-teos leikkii sosiaalisilla odotuksilla ja ennakkoasenteilla, joita asetamme toinen toisillemme päivittäin. Sosiaalinen vuorovaikutus on jatkuvaa neuvottelua, jossa meillä kaikilla ei kuitenkaan ole samoja oikeuksia tai mahdollisuuksia lähtökohtaisesti. AJIMA kyseenalaistaa väsymättä rutiininomaisen halumme tehdä pysyviä oletuksia toisistamme ja itsestämme.

AJIMAn on ohjannut ja sen koreografian ja videosuunnittelun on tehnyt berliiniläinen koreografi Marc Philipp Gabriel. Tila- ja valosuunnittelu on Friederike Meesen käsialaa. Lavalla nähdään tanssija-esiintyjä Maija Karhunen. AJIMA vieraili Zodiakin ohjelmistossa tammikuussa 2018.

Koululaisesityksiin kuuluu teosalustus ennen esitystä ja keskustelu teoksesta ja erilaisuuden kohtaamisesta esityksen jälkeen. Esitykset toteutetaan Taiteen edistämiskeskuksen tuella. AJIMAsta nähdään yksi avoimessa myynnissä oleva esitys osana Ruutia!-festivaalin ohjelmistoa to 22.4.2021 klo 18.00.

Esityskieli: englanti. Teosalustus ja jälkikeskustelu voidaan pitää joko suomeksi tai englanniksi.

Ilmoittautuminen ja Tiedustelut:
yleisötyövastaava Katja Kirsi, katja.kirsi@zodiak.fi / 050 343 9302