Teatterikorkeakoulun kunniatohtorin arvonimen vuonna 2009 saanut Deborah Hay on yksi amerikkalaisen postmodernin tanssin kiistaton legenda ja tärkeä vaikuttaja 60-luvulta lähtien. Hän jatkaa yhä työtään innovatiivisuuden eturintamassa niin tanssijana, koreografina kuin tanssipedagogina.Elokuussa Deborah Hay tekee harvinaislaatuisen tilausteoksen suomalaistanssijoille. Teoksen tanssijakuusikosta – Joona Halonen, Satu Halttunen, Anne Hiekkaranta, Jyrki Karttunen, Jenni-Elina Lehto ja Vera Nevanlinna – viisi on työskennellyt Hayn kanssa aikaisemmin. Lightening-teoksen kantaesitys on Kaapelitehtaan Pannuhallissa osana Helsingin Juhlaviikkojen ohjelmistoa.

Deborah Hayn työtapa poikkeaa perinteisestä koreografisesta työskentelystä. Hay ei siirrä koreografiaa tanssijalle valmiina liikemuotojen sarjana. Hän ei myöskään kerro mitä (liikkeitä) tehdään, vaan hän keskittyy siihen, miten tehdään, mikä on tanssimisen ja esiintymisen lähtökohta. Haylle se on "havainnoin harjoittaminen" (perception practice); kehollisen kokemuksen havainnoiminen ja huomioiminen, jatkuvassa muutostilassa oleminen. Hay ohjaa tanssijaa pysyttelemään tiedostamisen ja ihmetyksen tilassa tanssin aikana, kysymään jatkuvasti monia nyt-hetkeen ravistavia kysymyksiä: "Mitä jos kehollinen havaintoni ajasta ja tilasta olisi joka hetki uniikki ja originaali?" "Mitä jos havaintoni on tanssini?"

Havainnon harjoittamisen ohjeiden jälkeen Hay antaa tanssijoille koreografisen reitin ja rakenteen, eräänlaisen näyttämötilallisen polun, jota reunustavat sanalliset ohjeet, runolliset paradoksit ja kuhunkin koreografiaan liittyvät kysymykset. Tanssija luo oman sovituksensa tästä koreografisesta rakenteesta, kun hän tanssii koreografiaa läpi yhä uudelleen. Tanssija on havainnoin harjoittamisen tilassa myös jokaisessa esityksessä. Näin esiintyminenkin on avoimen läsnäolon tilanne sekä tanssijalle että yleisölle.

"Teosnimi Lightening on minulle kaksimerkityksinen. Yhtäältä se kuvaa hallitsematonta luonnonvoimaa, ja toisaalta eräänlaista painottomuutta mikä on tärkeää minulle koreografina. Tunnen vahvaa yhteisyyttä helsinkiläistanssijoihin joiden kanssa olen työskennellyt aiemmin. Heillä kaikilla on maaginen tietoisuuden tunne jota voimistaa heidän intohimoinen esiintyjyytensä." (Deborah Hay)

Video

"[Deborah Hay] vapauttaa tanssin kertomisen tehtävästä luottaen liikkeen ja äänen itseisarvoihin. [...] Laulu, tunneilmaisu ja tanssi nivoutuvat saumattomasti yhteen. [...] Aivan kuin katsoisi ilmavaa abstraktia maalausta, jolla ei ole tarve tai lupa ilmaista mitään muuta kuin omia pintojaan, sävyjään ja linjojaan." 
Jukka O. Miettinen, Helsingin Sanomat 22.8.2010

Koreografia ja ohjaus Deborah Hay
Tanssi Joona Halonen, Satu Halttunen, Anne Hiekkaranta, Jyrki Karttunen, Jenni-Elina Lehto, Vera Nevanlinna
Valosuunnittelu Heikki Paasonen
Äänisuunnittelu Tuomas Norvio
Puvustus Monika Hartl
Kuvat Uupi Tirronen
Tuotanto Zodiak – Uuden tanssin keskus, Karttunen Kollektiv, Helsingin Juhlaviikot ja the Deborah Hay Dance Company