Memory Matter -esityksessä tutkitaan ja uudelleenkuvitellaan kehollistettuja sukujuuria moninaisesti kerrotun historian näkökulmasta sekä toisiinsa törmäävien ja punoutuvien ruumiillisten elämäntarinoiden ja jokaisessa meissä asuvan sisäisen kehon perinnön kautta.

This dance piece is devised from an ancient scripture found on a log.
It landed in Sofia’s hands
carried by the wind on that day we lay by the water.
Seeing through one lens while stumbling over another,
cracking and pouring out the pink memory matter.
The ground is glimmering underneath us.
Planting our faces into the sky,
time flipped so I could remember as far back as my death.
A funeral of clouds made a grand gesture,
opening, always opening.
The arms, scattered and free.
Sixty-four chimes sang Mirjami’s name,
shaking off the dust from their first home.
The moment to go home was now,
and the colour green followed us all the way.
An old woman thought I was holding a child
as the log lulled deeply into my body, from my body.
A piece of the bodyscape, Killingholma island.
Her smile of recognition carved out the last letters.
It rests here somewhere in the middle,
Now part of the living room.

Georgie Goaterin, Maikki Palmin ja Gesa Piperin Memory Matter tutkii ja purkaa kehollistettuja sukutarinoita isoäidin käsiteen kautta. ”Isoäiti” ei ole teoksen kontekstissa vain yksi suvun jäsenistä, vaan aikaportaali itseemme ja taustaamme, mahdoton mahdollisuus kohdata se mitä ei enää ole.

Teoksen kolmen koreografi-tanssijan taustat ja sukujuuret ovat kolmessa eri maassa (Uusi-Seelanti, Suomi, Saksa). Memory Matter -teoksessa paneudutaan sukujuurien uudelleenkuvittelemiseen moninaisesti kerrotun historian perspektiivistä. Todellisten ja kuviteltujen omaelämätarinoiden kehollis-ajallisessa tarkastelussa syntyvät näkökulmat törmäävät ja kietoutuvat esityksessä toisiinsa, sekä meissä jokaisessa läsnä olevaan kehon perintöön.

Memory Matterin syntyprosessissa on annettu perheenjäsenten kanssa koettujen kohtaamisten vaikuttaa työn muotoon. Työryhmä uudelleenkehollistaa näiden kohtaamisen kautta elämän avainhetkiä muovaavia koreografisia toimijoita.

Teoksen koreografiasta vastaavat Georgie Goater, Maikki Palm ja Gesa Piper, ja se on toteutettu yhdessä valo- ja tilasuunnittelija Sofia Palillon ja äänisuunnittelija Riku-Pekka Kellokosken kanssa. Kansainvälisen (Uusi-Seelanti, Suomi, Saksa) työryhmän teos on Zodiakin ja Globe Art Pointin ensimmäinen GAP LAB -yhteistyö.

 

 

Koreografia ja esitys: Georgie Goater, Maikki Palm & Gesa Piper
Tila- ja valosuunnittelu: Sofia Palillo
Äänisuunnittelu: Riku-Pekka Kellokoski

Pukusuunnittelu: Iiris Herttua
Dramaturginen tuki: Riku-Pekka Kellokoski
Keskustelukumppani: Maija Hirvanen
Tuotanto: Zodiak; Georgie Goater, Maikki Palm, Gesa Piper
Yhteistyössä: Globe Art Point

Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto

Työryhmä on asennoitunut taiteelliseen työhön kollektiivisesti.

KANTAESITYS