Kohtaamisia liikkuvalla lasipihalla on yhdessä Tanssivintin Nuoret tanssijat -ryhmän kanssa valmistettu paikkasidonnainen esitys huomion kohdistamisesta ja antamisesta, rakkaudellisen suhteen rakentamisesta ympäröivään maailmaan, tilaan, ihmisiin ja omaan tanssijuuteen.

Meri Pajunpään ja Anne Pajusen ohjaamassa esityksessä tanssijat haastavat tavanomaista tapaansa nähdä ja nimetä asioita ja sukeltavat mielikuvituksen maailmaan kysyen, mitä jos se mitä näen, havaitsen ja koen, onkin toisin? Esityksen maailmassa yhteisöllisyys ja yksilöllisyys kohtaavat ja nivoutuvat alati muuntuvaksi organismiksi; yhteisöksi, jonka sisällä jokaisella tanssijalla on tärkeä tehtävä ja paikka.

Prosessin aikana olemme kysyneet, miten taiteelliset praktiikat voisivat luoda yhteisöllisyyttä, ja toisaalta tutkineet kunkin tanssijan kanssa yksilöllisen tanssijuuden polun rakentumista. Esitys on rakennettu yhdessä nuorten tanssijoiden kanssa, erilaisten liikkeellisten, pelillisten ja yhteisöllisten harjoitusten pohjalta.

Nuoret tanssijat on Tanssivintin ja Uuden tanssin keskus Zodiakin yhteinen esiintyvä ryhmä, joka aloitti toimintansa syksyllä 2022.  Ryhmän jäsenet esiintyvät kolmessa ammattitaiteilijoiden ohjaamassa tanssiteoksessa joka lukuvuosi. Nuoret tanssijat on syntynyt tarpeesta tarjota nuorille aktiivisille ja taitaville tanssin harrastajille mahdollisuuksia esiintymisen harjoittamiseen ja teosprosesseihin tutustumiseen.

Lue lisää Tanssivintistä: www.tanssivintti.net