Jyrki Karttunen on kiitetty ja ylistetty koreografi, jonka yllätykselliset ja omintakeiset menestysteokset ovat saavuttaneet mainetta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tulevassa teoksessaan Situation Room Karttunen kartoittaa identiteetin määrittelemättömiä reuna-alueita. Häntä kiinnostavat erityisesti ne hetket, jolloin henkilö tai käsitys hänestä muuntuu – hetket, joina identiteettiin tulee jotakin aivan uutta ja erilaista tai se muuttuu toiseksi. Voiko identiteetti olla eräänlainen rooli, Karttunen kysyy. Uutuusteos nähdään Itäkeskuksen Stoassa, vain kuutena esitysiltana.

“Minua on jo kauan kiinnostanut ihminen joka on sijoitettu muualle kuin missä hänen kuuluisi olla. Paikkaan jossa hän on joutunut eräänlaiseen välitilaan. Tanssiteoksissa henkilöt ovat avoimesti esiintyjiä, siksi minua kiehtoo tarkastella heitä esityksen ja todellisen maailman välissä.

”Erilaisten muka-kansantanssien avulla Karttunen haluaa pohtia kansallisuutta ja sitä miten kansalliset stereotypiat vaikuttavat liikkeeseen. Millaisia ovat kansallisuuden fyysiset ilmenemismuodot? Ehkä joku sitten osaisi vastata myös siihen mikä on suomalaista liikettä?

Tanssija-koreografi Jyrki Karttunen aloitti tanssijanuransa vuonna 1988. Yhdeksänkymmentäluvun puolivälistä alkaen hän on suuntautunut yhä enemmän koreografintyöhön. Karttusesta on vuosien saatossa tullut yksi Suomen kansainvälisesti kysytyimmistä koreografeista, jonka menestysteoksilla Digital duende (1998), Keiju (2002) ja Human Imitations(2005) on ollut huimaa kysyntää ympäri maailmaa.

Jyrki Karttusen taiteellista työtä koreografina leimaa kiinnostus ihmisen persoonallisuuteen. Tyylillisesti erinäköisissä teoksissaan Karttunen usein asettaa fiktiivisen henkilön ja samalla todellisen esiintyjän vieraisiin puitteisiin. Humoristinen kepeys ja sen asettaminen vastakkain olemassaolon vakavien sävyjen kanssa on ominaista Karttusen teoksille.

“Koen tarpeelliseksi luoda taidetta ja tanssia silloin, kun en osaa rakentaa toivomaani ilmaisua pelkästään tietoisen ajattelun kautta, esimerkiksi sanoin. Tanssin keinoin ilmaistut asiat eivät helposti tyhjene sanoiksi tai lauseiksi. Mitään tämän mystisempää ei piile siinä, ettei teoksistani ole luettavissa kovin selkeitä kuvauksia. Toisaalta käytän korkeakulttuuriseksi määriteltävän ilmaisutavan rinnalla populaarikulttuurin luomaa sanastoa tuomaan teoksiin tietynlaista tunnistettavuutta.”

“Karttunen Kollektivin kotinäyttämön, Stoan teatterisalin katsomossa nauretaan, hymyillään ja annetaan väliaplodeja niin innostuneesti, että ensi-iltayleisö on selvästi antautunut Jyrki Karttusen uudelle teokselle ja sen elämänmyönteiselle ja letkeälle asenteelle... Situation Room sisältää paljon erilaista tanssia, ekspressiivistä tanssia, abstraktia tanssia, leikkikansantanssia, hassuttelevaa tanssia, machodiskotanssia, dragtanssia ja vaikka mitä tanssia. Vaikka siinä puhutaan, ja välillä lauletaankin jollakin omatekemällä karttuskielellä, on Situation Room ennen kaikkea ihastuttavaa tanssia." (Kaisa Kursikka, Turun Sanomat 13.4.2008)

Koreografia Jyrki Karttunen
Tanssijat Joona Halonen, Anne Hiekkaranta, Jyrki Karttunen, Mirva Mäkinen, Linda Priha, Eero Vesterinen
Valo- ja lavastussuunnittelu Kimmo Karjunen
Pukusuunnittelu Karoliina Koiso-Kanttila
Äänisuunnittelija Tuomas Fränti
Tuotanto Karttunen Kollektiv, Nomadi-tuotanto, Zodiak ja Stoa Itä-Helsingin kulttuurikeskus