Skeleton Conductor XR Art on inklusiivinen, yksilöllinen VR-taidekokemus, jossa vapaa kehollinen ilmaisu vie kokijan kinesteettisen säveltämisen ja itsen kuuntelun tilaan. Kokijakeskeinen, liikkeelliseen vuorovaikutteisuuteen perustuva moniaistinen virtuaalikokemus on uuden teknologian mediataidetta.

Skeleton Conductor XR Art -teoksessa keskeistä on kuvan, äänen ja liikkeen intuitiivinen synteesi, joka mahdollistetaan virtuaalisen käyttöliittymän liike-ääni-suhteen koodistolla ja siihen luodulla kehollisen kokemuksen dramaturgialla.

Virtuaalinen, maailmaa simuloiva, mutta siitä kuitenkin poikkeava toimijuusympäristö avaa mahdollisuuden palata aikaan, jolloin olimme uusia maailmassa ja vasta opettelimme sen lainalaisuuksia kehollisen tutkimisen ja leikin avulla.

Tämä kokemuksellinen paluu keholliseen oppimiseen nostaa esiin kehon älykkyyden maailman tulkitsijana. Teknologisesti medioitu, liikkeellisesti vuorovaikutteinen tila on muuttuvien havaintojen jatkuvasti uudelleen eletty virta, joka nostaa esiin ilmaisun potentiaaleja, piilotettuja kehollisia rekistereitä ja introspektiivisiä havaintoja itsestä.

Yksilöllisessä teoksessa kokija on oman kokemuksensa subjekti ja autoori. Henkilön keholliset impulssit ja toiminta tuottavat ja muokkavat kokemuksen visuaalista ja musiikillista maailmaa - kokija sekä tuottaa että tulkitsee omaa tarinaansa. Se, miten kokija kokee, näkee, kuulee ja assosioi kokemaansa, on avoin erilaisille tulkinnoille. Kokemus artikuloituu kokijalle eletyssä hetkessä.

Teoksen kehollinen dramaturgia kulkee ”maailmaan heitettyydestä” sen lainalaisuuksien hahmottamisen ja siinä leikkimisen kautta kohti maailman toiminnallisuuksien hallintaa, ja siinä näkyväksi ja tunnistetuksi tulemista. Vaikka teos on leikkisä, kaunis ja antaa luovaa vapautta, sen ydinsanoma on maailmassa olo vastuullisena toimijana sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen merkityksellisyys.

Teoksen työryhmä, koreografi Hanna Pajala-Assefa, interaktiokoodin ja visuaalisten efektien suunnittelija Daniel Leggat ja interaktiivinen äänisuunnittelija Janne Storm, ovat hyödyntäneet teoksen ja kokemuksen muotoilussa kehon metaforiin ja musiikin kokemiseen perustuvia lainalaisuuksia. Kokemuksen vuorovaikutteisuus ja kehollinen dramaturgia pohjavat konseptuaalisen metafora-teorian (Lakoff and Johnson 1980;1999, Johnson 2008) ajatukseen maailman hahmottumisesta kehollisen toimijuuden ja kehollisten metaforien kautta.

Teos voitti People's Choice Award -palkinnon vuoden 2020 Altered-festivaalilla (USA).

Vinkkejä katsojille

Teoskokemus on kolmiosainen.

Itse VR-teos kestää noin 12 minuuttia. Oman kokemuksen jälkeen voi seurata seuraavan kokijan matkaa teoksen maailmassa, mikä avaa teoksen yksilöllisiä valintoja. Tämän jälkeen on vielä mahdollisuus purkaa omaa kokemustaan reflektiotehtävän avulla. Kokonaiskesto yhdelle kokijalle noin 45 minuuttia.

Tilassa on kerrallaan kaksi kokijaa, kaksi ohjaajaa ja kaksi tarkkailijaa. Teoksen ikäraja on 10 vuotta. Esityksen voi kokea myös istuen.

Esityksen vaatimat VR-laitteet desinfioidaan tehokkaasti jokaisen käyttökerran jälkeen CleanBox laitteella. Laite puhdistaa tutkitusti kaikki silmikon pinnat (perustuu ultraviolettivaloon).

Esityspaikkana ja esityksen mahdollistajana toimii Helsinki XR Center.

Helsinki XR Center sijaitsee Arabiassa, osoitteessa Hämeentie 135 A, 4. kerros. Sisäänkäynti on samasta ovesta kuin Arabian myymälään ja Arabian kirjastoon.

 

Konsepti ja monimediainen koreografia: Hanna Pajala-Assefa
Visualisointi ja interaktiokoodaus: Daniel Leggat
Musiikki ja ääni-interaktiivinen suunnittelu: Janne Storm
Teoksen kehittelyä ja valmistamista ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskus (Mediataidetoimikunta ja Esittävän taiteen toimikunta), Pohjoismainen ministeriö, Business Finland, Helsinki XR Center Developers Hub