Yönvartija on uudelleensovitus seitsemälle naistanssijalle taiteilijaprofessori Alpo Aaltokosken intensiivisestä menestysteoksesta vuodelta 1992. Piilotajunnan kerroksia luotaava teos on hieno osoitus Aaltokosken koreografisesta kyvystä ja kokonaisvaltaisesta taiteellisesta näkemyksestä. Musiikin on teosta varten säveltänyt nykysäveltäjä Olli Koskelin.

Alpo Aaltokoski on pitkän linjan tanssitaiteilija, jonka teoksille on ominaista kokonaisvaltainen koreografinen ja visuaalinen ajattelu. Oman taiteellisen uransa rinnalla Aaltokoski on toiminut mm. koreografian professorina, pedagogina koti- ja ulkomailla, kulttuuri- ja taidepoliittisena vaikuttajana sekä Täydenkuun Tanssit -festivaalin taiteellisena johtaja 1995–1998. Hän on vuonna 1995 perustetun Nomadi-tuotannon perustajajäsen. Syksystä 2003 Aaltokoski on toiminut taiteilijaprofessorina.

Ensimmäisen Yönvartija-teoksen kantaesitys oli vuonna 1992. Vuonna 2001 Alpo Aaltokoski työsti teoksesta uuden version. Nyt Yönvartija tulee kolmannen kerran, tällä kertaa seitsemän vahvan naistanssijan esittämänä.

”Haluan nyt vielä kerran palata Yönvartijan pariin ja työstää sen pohjalta uuden teoksen yhdessä seitsemän naistanssijan kanssa. Vanha teos on uuden runko, tai pikemminkin ranka. Tanssi syntyy mielen ja ruumiin yhteydestä sekä niiden tietoisesta ja tiedostamattomasta vuoropuhelusta. Tässä esityksessä ammennamme tiedostamattoman alueelta tietoisen alueelle. En siis työstä ‘naismaista’ liikettä tai jotain erityistä naisnäkökulmaa. Yhteisöllisyys ja siitä kumpuava yhteisvastuu ja yhdessä tekeminen ovat minulle tärkeitä arvoja. Pidän tärkeänä puhua niistä myös taiteeni välityksellä. Ajallemme tyypillinen pirstaleisuus heijastaa pikemminkin yhteiskunnan moniarvoisuutta kuin yleistä arvottomuutta, joksi se hyvin usein tulkitaan. Tämä ei kuitenkaan saisi olla ristiriidassa yhteisöllisyyden ajatuksen kanssa, mikäli se perustuu aidolle moniarvoisuuden ja erilaisuuden hyväksymiselle.” 

"Aaltokosken liikekieli on yksityiskohtaista ja runsasta, mutta ei päällekäyvää. Vaikka rakenteessa mikään ei toistu täsmälleen samanlaisena, yksittäiset toistuvat liikkeet, eleet ja suunnat rytmittävät esityksen kiinteäksi kokonaisuudeksi... Yönvartija on hyvin vakava, mutta ei synkkä teos, jolla on jopa eräänlainen katharttinen vaikutus. Esityksen jälkeen katsojalla on tunne osallistumisesta johonkin, jonka vaikutus ei pääty välittömästi esitystilan ulkopuolella." (Annikki Alku, Demari 17.3.2008)"

(Alpo Aaltokoski) on musikaalinen koreografi, jolla on kyky muuntaa musiikillisia aiheita liikkeeksi. Yönvartijassa liike ja musiikki ovat hyvin pitkälle yhteneviä, ja juuri siksi esityksessä syntyy maaginen, katsojan paikalleen naulitseva tunnelma." (Auli Räsänen, Helsingin Sanomat 16.3.2008)"Teokseen uppoutuu, aluksi hitaasti, mutta lopulta syvälle. Tanssiteokselle harvinaisesti teoksen loppu tuleekin yhtäkkiä ja tuntuu, että maagisessa tunnelmassa voisi viipyä pitempään." (Sara Nyberg, Skenet 19.3.2008)

“Yönvartija tekee jotain samaa katsojalle kuin piilotajunta mielelle: ohjaa ihmistä oikeaan suuntaan.” (Anni Valtonen, Helsingin Sanomat 15.6.2001)“En muista kokeneeni näin vahvaa eri osatekijöiden välistä intensiteettiä ja tasapainoa pitkään aikaan.” (Pirjo Raiskio, Kainuun Sanomat 15.6.2001)

Yönvartijan rinnalla 19.–20.3. ja 24.–25.3. esitetään myös Ervi Sirénin Alpo Aaltokoskelle koreografioima sooloteos Taikuri. Laajalla assosiaatio- ja aikakaarella liikkuva samanistinen Taikuri on yhtä aikaa sekä meditatiivinen sukellus ihmisen sisimpään että vahva näyttö Aaltokosken monipuolisista liikkeellisistä taidoista. Taikuri sai kantaesityksensä 24.7.2007 Täydenkuun tanssit -festivaalilla.“Sirénin liikekielessä yhdistyvät tehokkaasti toisto ja improvisatorinen ote, jotka ilmentävät hahmon samanistisuutta hienosti... Aaltokosken tanssijan työ ja koko ilmaisu on teoksessa upeata katsottavaa.” (Kaisa Kurikka, Turun Sanomat 5.10.2007)

“Taiteilijaprofessori Alpo Aaltokoski on taiteilija jokaisella solullaan. Hänen ylväs, mystinen fyysisyytensä ja läsnäolonsa on vaikuttavaa. Miestä on pakko katsoa... Kokemuksensa ansiosta Aaltokoski on näyttävä liikkuja. Hän osaa liikkua hienostuneesti, artikuloidusti ja sulavasti, mutta yhtä nopeasti hän pääsee lähelle näyttämöä. Hän osaa ottaa tanssinsa vakavasti ja antaa kaikkensa.” (Anna Venejärvi, Helsingin Sanomat 26.7.2007)

Koreografia Alpo Aaltokoski
Tanssi Tuovi Rantanen, Reija Vaahtera, Suvi Ruotoistenmäki, Jonna Eiskonen, Johanna Ikola, Esete Sutinen, Terhi Vaimala
Sävellys Olli Koskelin
Äänisuunnittelu Timo Muurinen
Valosuunnittelu Pasi Pehkonen
Pukusuunnittelu Taina Relander
Maskeeraus Tuija Luukkainen
Tuotanto Alpo Aaltokoski Company / Nomadi-tuotanto, Zodiak