Z-free on Zodiakin residenssikonsepti, joka tarjoaa valituille taiteilijoille mahdollisuuden avata julkisesti omia työtapojaan, kehitellä ideoitaan ja ottaa yleisö mukaan työprosessiin. Koreografi Heli Keskikallio työryhmineen työskentelee residenssissään esityksen Wild Thing parissa.

Wild Thing -esitys työstää esiin asioita/olioita, jotka juoksevat villinä ja vapaana. Se tutkii ja manaa esiin villejä ruumiillisuuksia, tarkastelee asioiden/olioiden villiä tilaa sekä uudelleenjärjestelee valta-/vaikutussuhteita. Esityskonsepti kietoutuu kahden käsitteen – Wild ja Thing – ympärille. Työ on itsenäinen osa koreografi Heli Keskikallion Thing-esitysten sarjaa.

"Zodiakin Z-free-jaksolla työstämme villeyteen liittyviä praktiikoita sekä yhteistä ajattelua. Keskitymme Wild-konseptin tarkasteluun sekä villin ruumiin estetiikan hahmotteluun. Olemme kiinnostuneita materiaalisten ja immateriaalisten ruumiillisuuksien välisestä suhdeverkostosta sekä erilaisten materiaalien toimijuudesta ja villeydestä. Millaista värähtelyä, virettä ja rytmiä asioissa on? Kuinka antaa näiden ominaisuuksien olla vapaasti ja villisti ilman, että järjestämme asioita itsellemme mielekkääksi ja vaiennamme värähtelyt?"

“Some people want to run things, some other things want to run.”
- Fred Moten ja Stefano Harney 

Työryhmä: Heli Keskikallio, Taru Koski ja Lotta Suomi