Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Tanssitaiteilija Leila Kourkia työskentelee residenssijaksollaan Harpyija-työnimellä etenevän teosprosessin parissa.

Harpyija-työnimellä etenevässä projektissa samaistun antiikin mytologian harpyijaa muistuttavaksi satuolennoksi, jossa nainen ei-inhimillistyy petolintua kohden ja jää muutosprosessissa keskeneräiseksi ihmiseläimeksi. Työskentelyssäni olen tutkinut mitä ei-inhimilliset piirteet tuovat inhimillisyydestä esiin.

Harpyijassa minua kiinnostaa kamalan naisolennon luonne. Kyseistä taruolentoa leikkimällä kykenen ilmaisemaan pinnan alla kytevän turhautumisen siitä, että sukupuoleni ei ole kautta historian pystynyt miesten veroisesti vaikuttamaan ympäristöönsä. Nainen ei turhaudu siitä, että vanhenee vaan siitä, ettei voi vaikuttaa.

Koreografia koostuu kollaasinomaisesta työskentelystä, jossa vuorottelevat uupunut ihmishahmo ja saalistava peto. Uupunut hamuaa ulospääsyä toisten sanelemasta asemasta. Petona oleminen on puolestaan seurausta siitä, että ovet eivät avaudu, ettei pääse vaikuttamaan.

Teoksen äänimaailma muodostuu Béla Bartókin sävellyksestä Szabadban (englanniksi ”Out of Doors”), joka tukee ovien ulkopuolelle jäänyttä olentoa, ilmaisten rajatonta ulkotilaa.

Aloitin teoksen työstämisen Liisa Pentti +Co:n residenssissä kesällä 2020. Työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Niilo Helanderin säätiö.

Leila Kourkia, heinäkuu 2021