Z-lab on Zodiakin residenssikonsepti. Lindon Shimizu ja Dasha Lavrennikov työskentelevät residenssijakson aikana projektinsa Project M parissa.

Project M on jaettu sooloprojekti, jossa tarkastellaan kahden matkustavan kehon kokeellisia kohtaamisia eräänlaista ankkuroimatonta kuulumista tuottavien parametrien ja mekanismien kartoituksen kautta. Tuloksena syntyy kahden siirtolaistaiteilijan epäpuhtaiden luomisprosessien keskinäisriippuvainen ympäristö, jossa seurana oleminen, valonsäteinä taittuminen ja huolenpito muodostavat sekä metodin että käytännön.

Kumpikin demoilta sisältää yhden demon ja siihen liittyvän keskustelun.

Torstaina 16 joulukuuta Lindon Shimizu: Unpacking.
Demo-osuuden kesto noin 30 minuuttia.

Perjantai 17 joulukuuta Dasha Lavrennikov: From Frost and Flame.
Demo-osuuden kesto noin 25 minuuttia.

"Rakennamme ja puramme yhdessä merkitystä ja läsnäoloa tutkimalla materiaaleja, järjestämällä niitä uudelleen ja kierrättämällä niitä. Tarkastelemme samalla palautteen, luomisen ja kuratoinnin poikittaissuhdetta.

Käytämme kollektiivisten kohtaamistemme aktivointityökaluina somaattisia ja liikeharjoitteita sekä uusien medioiden käytäntöjä, tuoden samalla mukaan moniulotteisen käsityksen subjektiivisuudesta. Tutkimuksemme on kiinnostunut erityisesti ihmiskeskeisten näkökulmien dekolonisoinnista, vaihtoehtoisten yhdessäolotapojen kehittelystä ja sosiaalis-ympäristöllisten välitilojen sisältämien mahdollisuuksien uudelleenkuvittelusta."

 

Tämä Z-lab on osa Zodiakin ja Globe Art Pointin ensimmäistä GAP LAB -yhteistyötä. Residenssin piti alunperin tapahtua syksyllä 2020.