Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Joulukuussa 2022 Z-Lab-residenssissä työskentele Jyrki Karttunen.

Tulevassa Zodiak Laboratory -residenssissä tarkastelen ja päivitän omaa toimijuuttani tanssin viitekehyksessä ikääntyvänä miesesiintyjänä, ja löydän toivoakseni uudenlaista kestävää tapaa olla myös täysipainoisesti kehollaan ilmaiseva tanssija.

Taiteellisesti pyrkimyksenäni on nostaa esiin eräänlainen ammatillisesta jälleenrakentumisesta syntyvä tanssillinen omakuva. Tavoitteenani olisi myös löytää tanssialan kokemuksen ja itselle uudemman, sosiaalialan ammattilaisuuden yhdessä muodostama ehdotus uudesta tekijäidentiteetistä niin ikään muuttuneessa tanssin toimintaympäristössä. Lähtökohtani on myös ihmetellä suunnittelijaryhmän kanssa näiden kahden erilaisen ammattilaisuuden välille avautuvia erillisyyden, toiseuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.