Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Syyskuussa 2023 Z-Lab-residenssissä työskentele Lydia Touliatou.

Lydia tutkii kokeiluissaan intialaisen tanssimuodon bharatanatyamin nykyhetkisyyttä, ja sitä miten tämä tanssimuoto kääntyy sanattomasti länsimaiselle yleisölle. Lydian liiketutkimus ehdottaa uudenlaista kineettistä sanastoa, joka muovautuu hänen praktiikkansa perustana olevien itämaisten ja länsimaisten tanssitekniikoiden (bharatanatyam, Cunningham, Graham, baletti, release) symbioosissa.

Lydia tarkastelee nykyaikaista, yhteiskunnallisia kysymyksiä korostavan tarinankerronnan muotoa klassisen intialaisen tanssin kerronnan keinoin. Eristämällä bharatanatyamin keskeisiä käsitteitä, joita ovat esimerkiksi "abhinaya" (kasvojen ilmeet), "adavus" (askeleet) ja "mudras" (käsien eleet), Lydia yrittää murtautua klassisen tanssimuodon arkkitehtuurin läpi. Tässä hän hyödyntää erilaisia laajentumiseen tähtääviä ja kokeilevia koreografisia työkaluja.

”Minusta on kiinnostavaa kokeilla, miten klassinen intialainen tanssimuoto taipuu länsimaiseen nykynäyttämökontekstiin sekä havannoida, miten suomalainen yleisö suhtautuu ja samaistuu siihen."

Koreografisen tutkimuksensa ja demojensa aikana Lydia haastaa orientalistisia käsityksiä, jotka ovat edelleen voimakkaasti läsnä perinteisiin tanssimuotoihin liittyvässä keskustelussa ja lavastuksessa länsimaisilla tanssinäyttämöillä. Hän ehdottaakin, että klassista muotoa lähestytään niin, ettei se ”tarvitse selitystä”, tai ettei länsimainen yleisö pysty tulkitsemaan sitä.