Zodiak Laboratory on Zodiakin residenssikonsepti. Toukokuussa 2023 ZodLab-residenssissä työskentelee Yumi-kollektiivi.

Yumi on monitaiteellinen taide-kollektiivi, jonka jokaisella jäsenellä on monitaiteellinen praktiikka. Praktiikat koostuvat katutansseista, nykytanssista, performanssitaiteesta, äänisuunnittelusta, rap-lyriikasta, sekä video- ja valokuvataiteesta. Breakdance on toiminut kollektiivin jäsenille yhdistävänä tekijänä, josta kaikilla jäsenillä on 10-20 vuoden kokemus.

Yumi on korealainen nimi, jonka yksi monista merkitystä on “samoileva kauneus”. Itseironisesti “jumi” suomeksi viittaa etenkin breakdancen vaativaan fysikaalisuuteen, joka saattaa ajoittain jäykistää kehoa. Lajin taitajat löytävät itsensä myös aina vain ihmeellisemmistä fyysisistä solmuista, joista on joskus vaikeakin päästä pois tai jatkaa liikettä.

Tuleva esityksemme on improvisaatioon pohjautuva monialainen (ääni, teksti, liike) performanssiteos. Projektin nimi Gömböc tulee ihmeellisestä kolmiulotteisesta muodosta, jota ei pitäisi olla olemassa, koska sillä on vain yksi tasapainopiste. Tavallisesti luonnosta löytyvät objektit hakeutuvat tasapainoon useampaan kuin yhteen pisteeseen.

Residenssissä pääpaino on ryhmän improvisaatiopraktiikan harjoittamisessa. Keskitymme etenkin äänen sekä tilan impulssien ja kehollisen kokemuksen suhteisiin.  Työryhmän tanssitaustat pohjautuvat hyvin pitkälti liikeimprovisaatioon ja liikesuuntien sekä muotojen tutkimiseen. Liikkeeseen ja liikkeen virtaavuuteen sitoutumisesta ja siitä oppimisesta on kehittynyt ryhmää yhtenäistävä taito, jota aiomme erityisesti tutkia ja kehittää residenssin aikana.

Projektin äänisuunnittelu ja liikemateriaali perustuvat pitkälti tarkasti harjoiteltuun ja määriteltyyn interaktiiviseen improvisaatioon, jossa kollektiivin jäsenten henkilökohtaiset taustat saavat tulla esille. Yhteinen kytkös Hip hop -kulttuuriin ja pitkä sarja yhdessä tehtyjä harjoituksia antavat vapaalle luomiselle yhtenäistävän viitekehyksen. Hetkessä luotu äänimaailma rakentuu sekä äänisuunnittelijan, että muiden esiintyjien live-äänityksistä, jotka koostuvat sekä musiikillisista elementeistä että puheesta ja laulusta.