Sivuaskel-festivaali 2021 on kutsunut eri taustaisia tanssitaiteilijoita keskinäisiin vuoropuheluihin. Nämä taiteilijadialogit julkaistaan Sivuaskel-festivaalin alussa Zodiakin verkkosivuilla ja ne jäävät katsottavaksi festivaalin jälkeen viikon ajaksi.

Olemme halunneet tarjota tanssitaiteilijoille paikan kollegiaalisiin kohtaamisiin ja vertaiskeskusteluihin kullekin tärkeistä asioista.

Tämä aika on ollut vaativaa ja eri tavoin rankkaa kaikille, mutta erityisesti esittävän taiteen ja eläviin kohtaamisiin perustuvien taiteiden alalla. Halusimme virittää keskusteluita palaamalla taiteen tekemisen, kokemisen ja rakastamisen ytimeen. Erityisesti nyt kun maailma ympärillä on sekasortoinen ja monin tavoin epävarmuuden tilassa. Sumussa.

Kysyimme keskusteluihin osallistuvilta taiteilijoilta muun muassa seuraavia asioita:

  • Miksi teen sitä mitä teen?
  • Mikä on se juurisyy ja ydin, jonka vuoksi toimin taiteilijana, ja nimenomaan tanssitaiteilijana?
  • Entä mitä ovat ne ajassa tai ympärilläni vaikuttavat hankaukset, joiden kipinä on suunnannut omaa taiteellista toimintaani nyt tai jo aiemmin urani aikana?
  • Mitä kohti olen kulkenut, ja mitä kohti hakeudun tanssitaiteilijana tällä hetkellä ja tässä ajassa?

Keskustelut julkaistaan to 4.2. ja ne ovat katsottavissa 21.2. saakka.

Auri Ahola ja Veli Lehtovaara

Auri Ahola

Auri Ahola on työskennellyt tanssitaiteilijana 17 vuoden ajan. Hän on tehnyt monipuolisen uran klassisesta baletista nykytanssiin ja poikkitaiteellisiin teoksiin esiintyen maamme kärkiryhmissä kotimaisilla ja kansainvälisillä näyttämöillä ja festivaaleilla.

Vuodesta 2015 Auri on asunut Inarissa, missä hän on tehnyt näyttämöteoksia, tanssielokuvia ja muita taideprojekteja, tuoden usein niihin mukaan elementtejä ja teemoja saamelaiskulttuurista. Auri puhuu kotikielinään suomea ja inarinsaamea, ja elää perheineen saaressa sijaitsevalla sukutilallaan. Taiteellisessa työssään häntä kiinnostaa tällä hetkellä arkinen, maanläheinen ja ympäröivästä kulttuurista ja todellisuudesta kumpuava tekeminen, eräänlainen Inarin todellisuudesta tihkuva taidekäsityö, joka konkretisoituu fyysisenä ilmaisuna ihmiskehon kautta.

Veli Lehtovaara

Veli Lehtovaara on kansainvälisellä tanssin ja kokeellisen teatterin kentällä työskentelevä koreografi. Hän asui ja työskenteli Brysselissä vuosina 2008-18. Hänen teoksiaan on esitetty keskeisissä esitystaloissa ja festivaaleilla Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.

Lehtovaara tekee usein yhteistyötä muiden kanssa ja yhdistää elementtejä eri taiteenaloilta omaan koreografiseen praktiikkaansa. Hän on tehnyt mm. näyttämöteoksia, elokuvaa ja esitysinstallaatioita. Vuodesta 2015 lähtien hän on keskittynyt työssään ekologisen ajattelun, koreografisen praktiikan ja ruumiillisuuksien rajapintoihin.

Tällä hetkellä Lehtovaara työstää uutta teosta Ikimetäs, joka suuntaa huomion vanhojen metsien ajallisuuksiin ja monimuotoisuuteen. Teos on yhdistelmä koreografista työtä ja radiokuunnelmaa, jota esitetään kauppakeskuksissa ja verkossa. Lehtovaara esittää myös teosta Ontto harmaa tanssi (2020) yhdessä koroegrafi Anna Mustosen ja runoilija Olli-Pekka Tennilän kanssa. Vuosina 2020-21 Lehtovaara osallistuu tutkimushankkeeseen Voiko eläintä kertoa?, jossa mukana ovat myös Elisa Aaltola, Outimaija Hakala, Salla Tuomivaara and Matilda Aaltonen. Vuosina 2018-20 Lehtovaara on työskennellyt mentorina, opettajana, arvioijana ja neuvonantajana tanssitaiteen koulutusohjelmissa Teatterikorkeakoulussa.