Viisi taiteilijaa, viisi tarinaa. Saksalaisen Thomas Lehmenin „Bitte..."-teoksen muotoutumiseen vaikuttavat viisi vahvaa koreografi-tanssijaa: Lehmenin itsensä lisäksi Hermann Heisig, Eeva Muilu, Vera Nevanlinna ja Liisa Risu.

Teoksen teemana on nimensä mukaisesti pyytäminen. Jokaisella tanssijalla on oma tarinansa, joka keriytyy katsojille auki teoksen edetessä. Tanssijat pyytävät vuorollaan toisia esittämään kohtauksia tai elementtejä omasta tarinastaan. Puheen lisäksi tanssijat muodostavat myös teoksen äänimaailman. Tarinat rakentuvat toistensa päälle usein koskettavina ja humoristisinakin.

Jokainen lavalla nähtävä pyyntö ja tehtävänanto sekä sen toteutus on osin improvisaatioon pohjaava, elävä tilanne. “Improvisaation määrä varioi ja syntyy tilanteen mukaan”, Lehmen sanoo. “Esityksen rakenne sekä lavalla nähtävät asemat, teot ja toiminnot ovat sovittuja, mutta esimerkiksi ajoitukset ovat osin improvisoituja.”

Pyytämisen toistuva teema ilmenee teoksessa moninaisina toimintoina aina teatteriohjaajan aloituskäskystä “please/bitte!” palveluksen pyytämiseen ja avun anomiseen. “Pyytäminen on aina aloite muutoksen tekemiseen. Etenkin kun pyydämme toiselta jotakin”, Lehmen toteaa. “Tätä prosessia haluan teoksessani tutkia.”

„Bitte..."-teos paljastaa näennäisen yksinkertaisen pyynnön taakse kätkeytyvän monitahoisuuden. Tanssijoiden tarinat kietoutuvat toisiinsa ja niistä paljastuu yhä uusia yhteyksiä. Esitys muotoutuu suhteessa toiseen – toisiin tarinoihin ja toisiin tanssijoihin: kukaan ei voi näytellä omaa elämäntarinaansa yksin, vaan muut ihmiset ja suhteet niihin vaikuttavat jokaisen tarinan muotoutumiseen niin lavalla kuin elämässäkin.

Lehmeniä kiehtookin sanattoman viestinnän voima. Kulttuuri- tai kielieroista huolimatta ihmiset kaikkialla kommunikoivat toistensa kanssa. Ei-verbaalinen viestintä on ihmisyyden peruspiirre ja kaikkialla mahdollista. “Vaikka kukaan ei puhuisi samaa kieltä, niin esimerkiksi tulipalon sattuessa löydämme kyllä keinon välittää informaation eteenpäin.”

Teosta on harjoiteltu lyhyempänä versiona myös amerikkalaisen ja korealaisen ryhmän kanssa. Zodiakissa nähtävä työryhmä on suomalais-saksalainen. Amerikkalaista lisäväriä tuo dramaturgisena assistenttina toimiva New York Timesin arvostettu tanssikriitikko Claudia LaRocco. Kansainvälinen yhteistuottajuus vaikuttaa teoksen elämään Zodiakin jälkeen ja vie esityksen ainakin Saksaan.

Thomas Lehmen tunnetaan innovatiivisena koreografina, tanssijana ja pedagogina sekä Euroopassa että Amerikassa. Lehmen vieraili Zodiakin Sivuaskel-festivaalilla teoksillaan Schreibstück vuonna 2003 ja Lehmen lernt 2011. „Bitte..."on kuitenkin hänen ensimmäinen Suomessa tekemänsä teos.

Thomas Lehmen: „Bitte..." 27.9.–4.10.2012, Zodiak näyttämö

Lue lisää teoksesta

 

Kuva: Wiebke Rompel