Zodiak Stagella saa 30. syyskuuta ensi-iltansa taiteilijaduo Broas & Nybergin uusi teos Designing the End. Kysyimme heiltä harjoituskauden keskellä muutamia kysymyksiä teoksen taustoista.

Den 30 september har Zodiak Stage premiär för det nya verket Designing the End av konstnärduon Broas & Nyberg. Vi ställde dem några frågor om bakgrunden till arbetet mitt under repetitionsperioden.

Esitteletkö ensin itsenne; ketkä tai mikä on Broas & Nyberg?

Broas & Nyberg on tanssitaiteilija Jenna Broaksen sekä tila- ja videotaiteilija Fabian Nybergin vuonna 2018 perustama taiteilijaduo. Työskentelemme ihmisyyteen ja ihmisen tulevaisuuteen liittyvien käsitteiden ja konseptien kanssa. Yhteistyömme on lähtenyt halusta ja tarpeesta luoda visuaalista ja ajankohtaista taidetta tanssi- ja installaatiotaiteen rajapinnalle sekä laajentaa koreografista ajattelua 3D-animointiin ja videotaiteisiin.

Som konstnärsduo (Broas & Nyberg) arbetar vi med koncept som berör människans och mänsklighetens nuläge och framtid. Vårt samarbete har sprungit ur ett behov av att skapa starkt visuell och för samtiden relevant och aktuell scenkonst. Vårt koreografiska tänkande omfattar koncept utöver dansarens kroppsliga gränser, bland annat animation, videokonst och programmering. Som konstnärsduo ligger vår bakgrund i danskonsten (Jenna Broas) samt inom visuell och rumslig konst och design (Fabian Nyberg).

Designing the End -teoksen aihepiiri kuulostaa ensilukemalta hyvinkin synkältä. Näkyykö kuvitellussa tulevaisuudessa tällä hetkellä kuitenkin jotain valonpilkahduksia?

Tulevaisuus tuntuu tällä hetkellä kieltämättä synkältä ja olemme tämän teosprosessin aikana oppineet paljon ihmisten aiheuttamien ongelmien laajuudesta ja niistä haasteista, joita ihmiskunta sen seurauksena tulee lähivuosikymmeninä kohtaamaan. Uskomme kuitenkin, että asiat voivat muuttua ja tulevat väistämättäkin muuttumaan.

Olemme teosprosessissa yrittäneet myös kuvitella tulevaisuutta muiden eliöiden, olioiden ja ylipäätään elämän, emmekä vain ihmisen näkökulmasta. Teos on meille siis eräänlainen tutun ja turvallisen maailman hyvästelemisprosessi, mutta olemme myös pyrkineet löytämään sen toivon ja uuden alun, joka tämän prosessin jälkeen avautuu.

Framtiden ser för tillfället ganska dyster ut och vi har under den här arbetsprocessens gång lärt oss mycket om hur stora problemen som människan har skapat är samt om kalibern på de utmaningar som mänskligheten redan inom de närmaste årtiondena kommer att möta som en direkt följd av detta. Vi tror ändå på att förändringen är möjlig och att den till och med är oundviklig.

Vi har under processens gång försökt föreställa oss framtiden ur andra organismers och varelsers perspektiv, och inte endast människans. Verket är alltså ett slags farväl till en bekant och säker värld, men vi har också försökt hitta det nya hopp och den nya början som kanske öppnar sig om vi bara vågar ta farväl.

Ennakkotekstissä teos määritellään näyttämölliseksi montaasiksi. Millaisia ilmaisukeinoja se hyödyntää?

Montaasilla tarkoitamme kerrontatapaa, joka käyttää hyödykseen kuvien sarjaa, ja jossa merkitykset muodostuvat kuvien yhteistyöstä ja kokonaisuudesta yksittäisten kuvien sijaan. Elokuvan keinona montaasi antaa mahdollisuuden tiivistää aikaa ja paikkaa. Samaan tapaan koemme, että koska olemme niin valtavan aiheen äärellä, emme voi muuta kuin lähestyä sitä fragmentaarisesti ja luoda tämän työryhmän näköinen montaasi näistä fragmenteista. Teoksessa näyttämökuvat eivät myöskään muodosta yhtenäistä narratiivia, vaan yritämme löytää keinoja siihen, että teoksessa on tilaa katsojan omalle assosiaatiolle sekä omien merkitysmaailmojen luomiselle. 

Med begreppet montage refererar vi till det filmatiska berättargrepp där en bildserie används för att skapa en helhet och där betydelsen kommer till mera som ett resultat av helheten än av de enskilda bilderna. Som filmatiskt grepp ger montaget också en möjlighet att komprimera tid och rum. Eftersom vi rör oss kring ett otroligt stort tema har vi velat närma oss ämnet från olika synvinklar och perspektiv. På så sätt har vi arbetat fram fragment som vi sedan som arbetsgrupp börjat länka ihop till ett sceniskt montage där utgångspunkterna till bilderna ibland kan vara något fenomen, ibland en känsla, ibland något annat. I verket bildar de sceniska bilderna alltså inte något enhetligt narrativ, utan vi försöker i stället lämna utrymme för åskådaren att associativt länka ihop de olika bilderna.

Millaiseen kohtaan janalla kuvataide–nykytanssi teos on asettumassa?

Teos on selkeästi nykytanssiteos tai näyttämöteos. Teoksessa on kuitenkin elementtejä, jotka toimivat itsenäisinä teoksinaan ja joita tullaan viemään myöhemmin kuvataidekontekstiin. Esimerkkinä tästä on Porvooseen tuleva pop-up-gallerianäyttely, johon uudelleenjärjestämme elementtejä esityksestä omiksi installaatioiksi.

Verket är helt tydligt ett samtidsdans- eller scenkonstverk. I verket finns dock element som som senare kommer att fungara som egna installationer och som även kommer att ställas ut i en mera traditionell bildkonstnärlig kontext. Ett exempel på detta är en kommande pop-up-galleriutställning i Borgå, inför vilken vi kommer att utarbeta vissa av föreställningens element till självständiga installationer.

Designing the End Zodiak Stagella 30.9.–7.10.2021 | Designing the End på Zodiak Stage från 30 september till 7 oktober.