Kuva | Photo: Matti Kilponen

Sari Palmgren Aidatut unelmat -teoksen harjoituksissa kesällä 2018. Kuva: Matti Kilponen

Zodiakin uutena housekoreografina aloittaa vuoden 2019 alussa Sari Palmgren. Kysyimme Sarilta hänen suunnitelmistaan seuraavan kahden vuoden ajalle.

 

Millaisiin asioihin aiot keskittyä seuraavan kahden vuoden aikana housekoreografityöskentelyn puitteissa?

Housekoreografityöskentelyni koostuu työpajoista, keskustelutilaisuuksista, demoesityksistä, eri muotoisista esityksistä ja kansainvälisestä yhteistuotannosta. Olen kiinnostunut erityisesti liikkeestä ja esityksistä, jotka kaihtavat kirjallisuutta ja tekstiä, mutta haluan haastaa itseni ja tehdä jonkinlaisen vapaamuotoisen julkaisusarjan tämän kahden vuoden aikana, jossa pohdin sen hetkisiä työtapojani, työskentelyn etenemistä ja ei-etenemistä sekä tanssin kenttää. Voi olla, että tämä sisältää enemmän visuaalista materiaalia kuin kirjallista. Olen tällä hetkellä kiinnostunut dramaturgiasta, tanssijuudesta ja yleisön roolista. 

Alkuvuodesta 2019 työskentelen Lame Tamer -esityksen ja kaikille avoimen työpajan parissa. Työskentelemme työryhmän kanssa residenssissä Zodiakissa tammikuussa. Lame Tamer esitys saa ensi-iltansa 20.2.2019 Roudassa Kajaanissa. Esitys vierailee Helsingissä 10.–11.4. Zodiakin näyttämöllä. Lame Tamer -työpajan demoesitys on Helsingissä 6.4.2019. Lame Tamer on esitys villiydestä ja kesyttämisestä. Se käsittelee alistamista, ihmisen eläimellistä puolta ja ihmisen suhdetta muihin ihmisiin ja eläimiin.

Toukokuussa pidän 24.–25.5. Spiraaleja, Läpikulkuja ja matalalentoa -kurssin, jossa tutkimme opiskelemieni David Zambranon passing through ja Flying low -tekniikoiden inspiroimana äärettömiä kaarevia reittejä, jotka kulkevat seinien, lattian ja kehon läpi. Kurssi on tarkoitettu jonkin verran tanssitaustaa omaaville ihmisille ja tanssin ammattilaisille.

Kesäkuussa olen mukana järjestämässä Työpajafestivaalia 5.–9.6.2019 Tanssille ry:n, Tanssin Talon ja Zodiakin kanssa. Työpajafestivaali järjestetään kolmatta kertaa yhteistyössä. Tänä vuonna ohjelmassa on monipuolisia työpajoja, hyvinvointia sekä yhtenä iltana Cool down -keskustelutilaisuus Zodiakin kevään ohjelmistosta. Tarkoitus on luoda uusi keskustelufoorumi, jossa avataan eri taiteilijoiden ja työryhmien työskentelytapoja. Keskustelun kautta ymmärrys erilaisia työtapoja kohtaan voi laajentaa katsomiskokemuksia ja eri tekijöiden arvostusta sekä ammattilaisten että yleisön kesken.

Toteutan Aidatut unelmat kävelyesityksen Hyvinkäälle elokuussa 2019 yhteistyössä Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön, paikallisten toimijoiden sekä Zodiakin kanssa. Aidatut unelmat on toteutettu kaksi kertaa aiemmin Zodiakin Minun nimeni on -hankkeen puitteissa Kannelmäessä (2017 & 2018). On mielenkiintoista nähdä miten hyvinkääläiset ottavat esityksen omakseen, ja miten sen muuttaminen toiseen ympäristöön mahdollistuu.

Vuonna 2020 teen isomman projektin Joy Riot Zodiakin ja Hongkongin West Kowloon Cultural District Authorityn kanssa. Joy Riotkäsittelee ilon vallankumouksellisuutta eri näkökulmista ja tutkii energisoivaa sekä energiaa kierrättävää liikettä. Voisiko esitys tuottaa todellista iloa sekä tekijöilleen, ympäristölle että yleisölle teoksen eri vaiheissa?

Tämä kysymys on myös esityksen tavoite. Syyllisyys, itsekkyys ja rajaton kulutusmyönteisyys ovat toisiinsa limittyviä käsitteitä, joita pyrimme esityksessä kierrättämään kohti yhteistä iloa. Esitys pyrkii löytämään myös uusia näkökulmia yleisön ja esiintyjien suhteeseen. Joy Riot työryhmässä on sekä hongkongilaisia että suomalaisia taiteilijoita. Teos tuo eri kulttuurien tekijöitä työskentelemään yhteen ja näin törmäyttää totuttuja työskentelytapoja synnyttäen mahdollisesti uudenlaisia esityksen olomuotoja.

 

Onko kahden vuoden työskentelysuunnitelmassasi joku punainen lanka, yhdistävä teema, joka kulkee erilaisten projektien ja työskentelymuotojen läpi?

Ihmisen luontosuhde, yleisön rooli ja eri asioiden sekä tekijöiden yhteentuominen.

 

Mitä odotat eniten?

Minulla on muutamia suunnitelmia edellä olevien lisäksi, jotka ovat vielä epävarmempia toteutukseltaan, mutta ne ovat todella kiinnostavia konsepteja yleisön ja eri tekijöiden yhteensaattamiseksi, joita olisi mahtava päästä toteuttamaan. Minusta on upeaa päästä työskentelemään tiiviimmin Zodiakiin ja Zodiakin henkilökunnan kanssa, sillä ihmiset ja paikka on minulle jo ennestään tuttu, joten voin päästä syvemmälle työskentelyssä.

 

Onko sinulla jokin selkeä tavoite, joku asia jonka ainakin haluaisit saada aikaan?

Haluaisin, että Zodiakin yleisöpohja olisi laajentunut näiden kahden vuoden jälkeen. Olen pohtinut selkeää tavoitetta kahden vuoden ajalle, mutta koska työskentelyni on laaja-alaista ja sisältää erilaisia työtapoja ja ilmenemismuotoja niin on ollut vaikea kirkastaa yhtä ainoaa tavoitetta. Monet tavoitteista vaativat myös fokusointia, mikä on kunkin yhteistyökumppanin tavoite ja mikä on silloin yhteinen tavoitteemme? Joten toistaiseksi olen kyennyt vain luomaan eri projekteille omat tavoitteet.