Koronavirus on sotkenut kulttuuritoimijoiden suunnitelmia rytinällä. Myös tanssin aluekeskusverkoston ja Tanssin talon yhteisenä ponnistuksena toteutettava Kiertoliike-tapahtuma jouduttiin siirtämään syksyyn.

Kiertoliike-taiteilijoiksi palkatut seitsemän tanssitaiteilijaa tanssin aluekeskuksista ympäri Suomen aloittivat kuitenkin yhteisen työskentelynsä maanantaina 16.3.

Kiertoliike-taiteilijoina tänä vuonna toimivat Petra Kauppila, Terhi Kuokkanen, Maria Nurmela, Sari Palmgren, Kati Raatikainen, Anna Riski ja Tuija Touhunen. Alun perin Kiertoliike-taiteilijoiden oli tarkoitus kerääntyä täksi viikoksi Kajaaniin työskentelemään yhdessä. Kun kokoontuminen Kajaaniin alkoi viime viikon lopulla näyttää mahdottomalta, alettiin miettiä erilaisia vaihtoehtoja sille, kuinka työskentely saataisiin toteutumaan suunnitellussa aikataulussa.

Koko porukalle sopivan uuden ajankohdan löytyminen syksyltä olisi ollut vaikeaa. Myös taiteilijoiden toimeentulon kannalta oli tärkeää, että työskentely toteutuu alkuperäisen aikataulun mukaan; Koronavirus on aiheuttanut laajalti taloudellista huolta freelance-taiteilijoiden keskuudessa, kun työtilaisuuksia on peruttu force majeur -tilanteeseen vedoten. Oli vastuullista miettiä vaihtoehtoinen toteuttamistapa Kiertoliike-taiteilijoiden työskentelylle, jottei sitä jouduttaisi siirtämään tai perumaan.

Taiteilijoiden joukosta nousi ehdotus, että he voisivat tämän viikon ajan työskennellä yhdessä etänä, tutkien siten Kiertoliikkeen tämänvuotista teemaa Aktivismi ilmastokriisin aikana – Mitkä ovat tanssin ammattilaisen keinot kestävään huomiseen? Matkustamisen ilmastovaikutuksista puhutaan nykyään paljon, ja kokouksia suositellaan pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan etänä. Taiteilijoista tuntui kiinnostavalta ja teemaan sopivalta tarkastella sitä, kuinka etätyöskentely sopii taiteelliseen ryhmätyöskentelyyn.

Ensimmäisenä työskentelypäivänä taiteilijat kokoontuivat kolmeen eri otteeseen videoyhteyden ääreen, tutustuttuaan välillä toisilleen jakamiinsa video- ja tekstilinkkeihin. Työskentely on jatkunut 2-3 hengen ryhmissä tutkien sitä, kuinka yhteinen etätyö voisi olla muutakin kuin tietokoneen näytön äärellä olemista.

Jo ensimmäisenä päivänä nousi esiin tarve kiinnittää huomiota armollisuuteen omaa ja toisten työskentelyä kohtaan, sillä vallitseva tilanne ja työmuoto on kuormittava kaikille. Työprosessi elää viikon ajan, ja taiteilijat avaavat työskentelyprosessia syksylle siirtyneessä Kiertoliikkeessä tavalla, jonka muoto määrittyy tämän viikon aikana.