Zodiakin taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti katsoo varovaisen luottavaisena alkamassa olevaan syksyyn. Muutos on alkanut. Osaammeko jo lukea muutoksen syvyyttä, sen hiljaista läsnäoloa arjessa ja isossa kuvassa?

Tätä kirjoittaessani on toukokuu 2020.

Olemme todistaneet ja eläneet tämän kevään 2020 ajan historiallisesti hyvin poikkeuksellista ajanjaksoa, joka on muuttanut ihmiskunnan toimintaa globaalilla tasolla, mutta samalla meidän jokaisen omaa elämää, elinpiiriä ja arkea. Meidät on pakotettu pysähtymään ja huomioimaan aikaamme jakavat kanssaeläjämme aivan uudella tavalla ja toteuttamaan arjen solidaarisuutta konkreettisesti ja päivittäin. Ei vain osoittaen solidaarisuuden ajatuksia tai aikeita.

Muutos on alkanut. Osaammeko jo lukea muutoksen syvyyttä, sen hiljaista läsnäoloa arjessa ja isossa kuvassa? Sen pysyviä vaikutuksia?

Pandemia iski raskaasti nimenomaan freelance-taiteilijoiden työmahdollisuuksiin, eli juuri siihen osaan tanssin kenttää, jonka työtä Zodiak tukee. Olemmekin tästä johtuen pyrkineet tilanteeseen, jossa emme joutuisi täysin perumaan yhtään kotimaista jo sovittua esityskokonaisuutta. Olemme muun muassa siirtäneet keväältä peruuntuneita ensi-iltoja sekä elokuulle, että keväälle 2021.

Seuraamme jatkossakin viranomaistiedotuksia rajoituksista ja laadimme eri skenaarioita tulevalle, niin esitystoiminalle, kursseille kuin myös eri hankkeille, jotta voisimme toteuttaa uudet ensi-iltateokset turvallisesti, mutta teosten ominaisluonteesta tinkimättä sekä tarjota mahdollisuuksia kurssi- ja työpajatoimintaan. Uskon että löydämme vallitsevassa tilanteessa myös uusia luovia ratkaisuja tarjota osallistumisen kanavia niin yleisöllemme kuin tanssinharrastajillekin, samalla pitäen huolta freelance-taiteilijoiden työtilaisuuksista ja ansainnasta. Tämän kokonaiskuvan ja toteutumisen näemme vasta syksyn mittaan.

Hetken taide

Uskon että kevään 2020 tapahtumat väreilevät syksyn teoksissa tavalla tai toisella. Muutos ja uusi maailmanaika on täällä. Nämä kauden teokset voivat tarjota näkyjä tai konkreettisia keinoja hahmottaa nyt muokkautuvaa maailmaa ja arkeamme. Antaa lohtua. Iloakin.

Mukana on useita Zodiakin esitystoiminnassa uusia taiteilijoita, ja uskon että tulossa on erittäin monipuolinen ja kiinnostava esityskausi. Zodiakin syksyn teokset käsittelevät eri kulmista mm seuraavanlaisia aiheita:

Kodin ja asumisen paikkojen merkitystä omassa elämässä. Toisien todellisuuksien, internetmaailman ja unien törmäyttämistä arkitodellisuudessa ja kehollisessa esityksessä. Sukupolvien ketjujen tai historian normien asumista omassa itsessä ja kehossa. Kaanonien, tarinoiden ja totutun haastamista alati muuntuvan ja liukuvan identiteetin valossa. Millaista todellisuutta voisimme elää, jos annamme tilan ilon liikkeelle ja anarkialle?

Toivotan kaikki tervetulleiksi tutustumaan syvemmin kuhunkin teokseen, taiteilijoihin, kursseihin ja tapahtumiin Zodiakin uusille verkkosivuille!

Olen pohtinut kuinka tämä kaikki nyt kokemamme tulee muuttamaan koko maailmaa, sekä myös esittävän taiteen toimintatapoja ja mahdollisuuksia jatkossa? Kuinka tämä tilanne voi terävöittää toimintaamme vielä tarkemmin kohti kestävän kehityksen mukaista ekologisempaa ja diversiteettiä huomioivaa inklusiivista tuotanto-, esitys- ja toimintakulttuuria esittävissä taiteissa?

Mitä toisia tapoja on tehdä, kokea ja harrastaa tanssia tai kohdata esittävää taidetta globaalin ja lokaalin muutoksen jälkeen? Tätä hetken ja elävän sosiaalisen tilanteen taidetta. Mitä kaikkea tämä käytännössä voisi tarkoittaa – tämä näky on nyt nupuillaan.

Uskon että syyskauden teokset ja työpajat antavat tukea tähän muutoksen aikaan ja omassa arjessa jaksamiseen. Toivon, että voimme kokea tätä kaikkea jälleen myös yhdessä.

Tervetuloa Zodiakin syyskauteen!

Harri Kuorelahti
Taiteellinen johtaja, Zodiak