Tehtävänä Tanssin talo -logo

Tanssin eri toimijat kokoava Tanssin talo -yhdistys on työskennellyt rohkeasti ja luovasti viisi vuotta saattaakseen toteen iäkkään unelman tanssille soveltuvan oman tila- ja toimintakompleksin rakentumiseksi Helsinkiin.

Vuoden 2013 tarveselvityksessä Tanssin talo esitettiin sijoitettavaksi Kaapelitehtaalle, sekä rakennuksesta vapautuviin nykytiloihin että uudisrakennusosaan.

Talon toteutumishorisontti kirkastui syksyllä 2014 Erkko-säätiön myönnettyä 15 miljoonan euron avustuksen sen uudisrakennukseen. Investointiavustus kattaa yli puolet uudisosan kustannusarviosta. Hankkeen toteutuksesta piti sovittaman päärahoittajien kesken puitesopimuksella vuoden 2015 loppuun mennessä.

Säätiön taidepoliittisesti arvokas avustus ehtoineen antoi vauhdin hankkeen etenemiselle myös Helsingin kaupungin ja valtion tahoilla. Vuoden 2015 lopulla tanssikeskittymän rakentuminen Kaapelille 2020–luvun taitteessa näyttäisi saavan riittävän poliittisen tuen. Tanssin talo siirtyy vihdoin konkreettisen rakennusprojektin suunnitteluun ja valmisteluun.


Tanssin talo & Zodiak

Monet ovat olleet epätietoisen hämmentyneitä, mitä tapahtuu Zodiakille ja sen toiminnalle tanssin talon toteutuessa.

Zodiak on ollut aktiivisesti mukana talon edistämisessä sekä yhdistyksessä että partnerina sen tapahtumissa.

Zodiak jos mikä on ollut näköalapaikka tanssin krooniseen esitys- ja harjoitustilapulaan sekä muihin resurssivaikeuksiin. Onhan se keskusmaisesti toiminut jo 20 vuotta tanssin freelance-kentän ja nykytanssigenren tärkeimpänä tuotanto- ja esitysfoorumina. Zodiak on nähnyt sekä alan määrällisen että taiteellisen potentiaalin valtaisan kasvun.

Zodiakin ydintavoitteita Tanssin talon parissa on, että tanssin tekijät saavat lisää kohtuuhintaisia esitys- ja toimintatiloja sekä muita tuotantoresursseja. Tanssin julkinen tuki kasvaa vastaamaan sen toiminnallista aktiivisuutta ja vaikutusvoimaa eikä vähennä nykyisten toimijoiden vähäisiä resursseja.

Tanssin talon suunnitelmiin Zodiak asemoituu siten, että se keskittyy edelleen ydinosaamiseensa ja nykyvahvuuksiinsa vastaten jatkossakin yhä kasvavan freelance-kentän ja nykytanssin tuottamisesta ja esittämisestä, laadukkaasta yleisötyöstä sekä piirissään toimivien taiteilijoiden monipuolisesta tukemisesta.

Nykyisten vakitilojensa ohella Zodiak tulee olemaan talon yksi periodivuokralainen, keskeisimmin saneerattavan Pannuhallin piirissä, mutta myös muiden tilojen käytössä. Zodiak tulee toimimaan myös Tanssin talon yhtenä yhteistuotantokumppanina mielekkäin toteutusvaihtoehdoin teosten ja tapahtumien tuotantotalouden vahvistamiseksi. Muita synergiamuotoja tulee löytymään lisäksi niin markkinoinnissa, asiakkuuksien kehittämisessä kuin lippukäytännöissä jne.

Zodiak Presents toi ensimmäiset julkisyleisöt Kaapelille 1980-luvun lopussa. Uuden tanssin keskus Zodiak on luonut uusia tanssi- ja yleisövirtoja vuodesta 1997 lähtien. Kaapelitalon teollisuushistoriallinen miljöö on tarjonnut tasa-arvoisen, innostavan ja luovan ilmapiirin paitsi tanssille, myös muille taidelajeille etsiä ja kehittyä.

Zodiak uskoo että potentiaalisen yleisön kiinnostus taidetanssiin kasvaa entuudestaan Kaapelin tanssivan lippulaivan myötä!

Raija Ojala
toiminnanjohtaja
Zodiak – Uuden tanssin keskus