Sosiaalisessa mediassa on virinnyt keskustelua Zodiakin päätöksestä siirtyä esitysohjelmistonsa kohdalla selkeämmin kohti osatuotantomallia. Huolta on noussut erityisesti työsuhteista ja järjestäytymisen vaatimuksesta. Pyrin tässä kirjoituksessa avaamaan päätöksen taustaa ja perusteluja.

Ymmärtääkseen Zodiakin hallituksen tekemää päätöstä, täytyy lähteä liikkeelle hieman kauempaa. Koska tanssitaiteen kentälle saapuu vuosittain kymmeniä uusia taiteilijoita, on tanssitaiteen rahoitusta ja sen jähmeyttä tarkasteltava kokonaisuutena. Miksi kentällä on niin vähän työtilaisuuksia, kun tanssin rahoitus on kuitenkin OKM:n ja Taiken puolelta jopa 7,45 m€?

Teatteritilastoista huomaa, että Zodiakin valitsema osatuotantomalli työllistää. Tinfon julkaisemissa tilastoissa puolet VOS-tanssiryhmien (11 ryhmää) vierailijatehtävistä tanssijoille ja koreografeille (241 / 496) tapahtui Zodiakissa. Kaikista tanssitaiteilijoiden vierailijatehtävistä kaksi kolmasosaa oli  tuotantoalustoissa (Zodiak ja Jojo), loput kolmasosa muissa tanssiryhmissä. Koko tanssin VOS-kenttä työllisti kuitenkin vakituisesti vain 23 tanssijaa ja/tai koreografia. https://www.tinfo.fi/documents/esittavan-taiteen-tilastot_2019_web_.pdf

Tämä on mielestäni vähän suhteessa 3,83 m€ rahoitukseen. Siksi tuotantoalustamalli, ja sen kehittäminen, on ratkaisu työllistämiseen. Teatterialan TES ja Suomen työlaki eivät kuitenkaan tue kehitystä tähän suuntaan.

Kohti Tanssiteatteri Zodiakia?

Zodiak on VOS-teatteri ja Suomen teattereiden jäsen, mutta toimintamallimme ei ole yhden (tai muutaman) koreografin työlle omistautunut tanssiteatterimalli. Teatterialan TES ja työlaki kuitenkin ohjaavat meitä kohti tätä mallia, sillä taiteilijan työstä, johon kuuluu sekä suunnittelua että mahdollista apurahatyöskentelyä että sitten osatuotantomallin mukaista työsuhdetta, työlaki tunnistaa vain viimeisen.

Työlainsäädännön mukaan Zodiakille kuuluisivat siten kaikki työnantajan ohjaavat velvoitteet: työajan suunnittelu ja sen valvonta, työtilojen ja välineiden järjestäminen, työsuojelu ja työterveydenhuolto ja TESin mukaiset kuukaudet taiteellisista tehtävistä. Tanssiteatterina Zodiak palkkaisi koreografit ja heille tanssijat ja suunnittelijat, sekä omistaisi teosten oikeudet ja kierrättäisi teoksia.

Zodiakin toimintaa voisi toki siirtää kohti edellä kuvattua tanssiteatterimaista tuotantomallia. Turvataksemme osatuotantomallin ja laajan ohjelmiston emme voi kuitenkaan kehittyä pidemmälle kohti mallia, missä ottaisimme koko teoksen tuotantovastuun ja työnantajastatuksen harteillemme. Tällainen tanssiteatterimalli antaisi työmahdollisuuksia vain muutamille koreografeille vuosittain: Nykyisten 12-16 teoksen sijaan Zodiak voisi tehdä rahoituksensa puitteissa vuodessa vain 3-4 teosta. Nyt Zodiakissa on vuosittain jopa 250 työtilaisuutta.

Turvatakseen osatuotantomallin ja sen mahdollistaman laajan ohjelmiston Zodiak on lähtenyt rakentamaan mallia missä Zodiakin sopimuspartnerina esitysohjelmiston osalta tulee olla oikeustoimikelpoinen rekisteröitynyt yhteisö, kuten yhdistys tai osuuskunta, joka voi laskuttaa osatuotantotuen Zodiakilta.  Näissä yhteisöissä voidaan itse luoda työskentelymallit taiteellisen työn vaatimalla tavalla ja hoitaa palkanmaksu yhdistys- tai osuuskuntapohjalta.

Osuuskunnissa maksettavat palkat kerryttävät yhtä lailla kuukausia työttömyysturvaan eikä tämä työnantajamuutos romuta sitä. Kun Zodiak maksaa yhdistyksille Zodiak sisällyttää palkkioihin myös työnantajakulut ja arvonlisäveron osuuden sekä hallintopalkkion; näin osatuotantomallissa taiteilijoille jää sama palkkatulo kuin nykyisessäkin mallissa.

Järjestäytymisen myötä kentälle tulee myös toimijoita, jotka voivat hakea toiminta-ajatukselleen julkista tukea ja näin asteittain kasvattaa omaa toimintaansa. Juuri näin Zodiakin on lähtenyt käyntiin, viiden naisen perustamasta yhdistyksestä 80-luvulla. 90-luvulla Zodiakista tuli jo VOS-teatteri. Järjestäytyminen siis luo toimintaa ja mahdollistaa rakenteellisen kehittymisen.

Infoa ja apua on tulossa

Zodiakissa tunnistamme tanssitaiteilijoiden vaikean aseman ja tästä muutoksesta on käyty keskustelua jäsenistömme ja hallituksemme kanssa. Tavoitteena meillä on rakentaa toimintakenttää missä luovuuden kierto toteutuisi, kentänvaltaajille olisi työmahdollisuuksia ja tanssitaiteemme kehittyisi omalakisesti.

Tulemme jakamaan syksyn aikana sivuillamme konkreettista infoa ja materiaaleja erilaisista järjestäytymisen tavoista ja niiden erityispiirteistä. Tulemme myös auttamaan kaikkia ohjelmistoon jo valittuja työryhmiä, sekä parhaillaan auki olevan tuotantohaun kautta ohjelmistoon valittavia työryhmiä löytämään sopivan ratkaisun osatuotantotuen maksamiseen siten, että se mahdollistaa palkanmaksun.

Järjestämme syksyn aikana myös kolme tuotantoklinikkaa, jossa aihetta käsitellään konkreettisten esimerkkien kautta. Klinikat pidetään seuraavasti:

  • Klinikka 1: ti 6.10. klo 15.30-17.30 Zodiak Studio C4. Aiheena järjestäytymisen eri muodot. Vieraana muun muassa WAUHAUS, Johanna Nuutinen, Ilmari Paananen ja Kulttuusiosuuskunta G-Voima. Ilmoittaudu mukaan täällä: http://bit.ly/ZKlinikka1
  • Klinikka 2: pe 30.10. klo 15–17, Zodiak Studio C4. Taiteilijan järjestäytyminen tulevaisuudessa, vieraana Outi Järvinen (Arts Management Helsinki) ja Paula Tuovinen (Taike)
  • Klinikka 3: ke 18.11 klo 10-12, Zodiak Studio B2. työnantajavelvoitteet ja palkanmaksu; Zodiakin ja osatuotantokumppanin vastuut. Vierailijat vahvistetaan myöhemmin.

Lisätietoa klinikoista löydät sivujemme Ammattilaiset-osiosta.

Lisäksi järjestämme Speed Date -tapahtuman taiteilijoille ja tuottajille ti 13.10. klo 15.30-17.30. Myös sinne voi ilmoittautua yllä olevalla lomakkeella.

Speed Date on suunnattu erityisesti tanssitaiteilijoille ja esittävästä taiteesta kiinnostuneille tuottajille. Tapahtumassa sinulla on mahdollisuus tutustua muihin kentän tekijöihin ja etsiä yhteisiä kiinnostuksen kohteita esimerkiksi yhteisten yhdistysten tai työosuuskuntien perustamisen näkökulmasta.

Ari Tenhula
Toiminnanjohtaja / Zodiak