Kuva: Jouni Ihalainen

Sadonkorjuujuhlat Kaarelan Antinniityllä syksyllä 2017. Kuva Jouni Ihalainen.

Tanssin aluekeskusverkosto on tiivistänyt yhteistyötään viime vuosina. Verkosto on työstänyt yhteistä strategiaa ensisijaisesti tanssin kentän toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja olemassa olevien rakenteiden kehittämiseksi. Verkosto toimii johtavana ja monipuolisena asiantuntijaverkostona ja aktiivisena kulttuuripoliittisena vaikuttajana.

Maanlaajuinen tanssin aluekeskusverkosto toimii tanssin vapaan kentän suurimpana työllistäjänä ja lisää merkittävästi tanssin saatavuutta ja saavutettavuutta Suomessa. Verkoston visiona on olla vakaa tiennäyttäjä alati muuttuvissa toimintaympäristöissä, joissa tanssitaide on monimuotoista, rohkeaa ja lähellä ihmistä. Vastuullisuus, dialogisuus, uteliaisuus ja taiteellinen diversiteetti ovat verkoston arvot.

Tanssin aluekeskusverkosto on edelläkävijä mm. tanssin soveltavan käytön, kulttuurihyvinvoinnin, yleisötyön ja yhteisötanssitoiminnan kehittäjänä Suomessa. Monimuotoinen yleisöyhteistyö tavoittaakin vaikutuspiiriinsä kaikki väestö- ja kansalaisryhmät.

Yhteistyön ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen lisäksi viestinnän kehittäminen, taiteellinen toiminta sekä resurssien ja osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä toiminnan osa-alueita lähivuosina. Lisäksi vuosittain järjestettävä ammattilaisfoorumi Kiertoliike on vakiintunut verkoston toimintamuoto.

Tanssin aluekeskusverkoston jäsenet ovat; Pohjoinen tanssin aluekeskus, Itä- Suomen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskus, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Keski-Suomen Tanssin Keskus, Läntinen tanssin aluekeskus, Tanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak.

Aluekeskusten uusi strategia on luettavissa ja ladattavissa täältä (linkki).