Nykytaiteessa käsitellään enenevässä määrin sosiaalisia ja poliittisia ongelmia muuttoliikkeistä sukupuolten politiikkaan ja kansainvälisiin konflikteihin. Nämä virtaukset näkyvät myös taidelaitosten ohjelmistossa ja niiden tuottamassa tekstissä. Taidelaitoksiin kohdistuu yhä enemmän paineita toteuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita myös käytänteissään.

Helsingin keskeiset taideorganisaatiot ovat kokoontuneet yhteen luodakseen strategiat sukupuolten tasa-arvon, antirasismin ja oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen toteutumiseksi organisaatioiden omassa toiminnassa.

Baltic Circle -festivaali, EMMA Espoon modernin taiteen museo, Frame Contemporary Art Finland, Goethe-Institut Finnland, Helsingin taidemuseo HAM, HIAP - Helsinki International Artist Programme, IHME-nykytaidefestivaali, Koneen Säätiö, Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria, Upeart sekä PUBLICS julkaisivat strategiansa 14.5.2018 samaan aikaan Helsingissä alkavan antirasistisen #StopHateredNow tapahtuman kanssa. Strategiat julkaistaan yhteisesti hankkeen verkkosivulla www.artforequality.fi.

Hankkeeseen myös sitoutuneet Galleria Huuto, Helsingin Juhlaviikot, Valokuvataiteilijoiden liitto / Galleria Hippolyte, Tanssin talo ry, Cupore ja Zodiak – Uuden tanssin keskus julkistavat strategiansa myöhemmin.

Helsingin taideinstituutiot sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta haastaa taide- ja kulttuurialan organisaatiot mukaan tekemään itselleen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden strategiat.

Taideinstituutioiden strategiat ja lisätietoa: www.artforequality.fi