Tämän vuoden Kiertoliike-taiteilijat on nyt valittu. Vuonna 2021 Kiertoliike järjestetään hybridi-tapahtumana Kokkolassa 8.-9.10.2021. Tapahtuman teemana on Mitä nyt? Pandemian jälkeinen todellisuus.

Hakuprosessissa vuoden 2021 Kiertoliike-taiteilijoiksi valittiin Kaisa Rundelin (Pohjoisen tanssin aluekeskuksen), Riikka Kosola (Läntinen tanssin aluekeskus), Sebastian Lopez- Lehto (Keski-Suomen Tanssin Keskus), Milla Ovaska (Itä-Suomen tanssin aluekeskus), Tuulia Soininen (Pirkanmaan tanssinkeskus) ja Virva Talonen (Zodiak - Tanssin aluekeskus Helsinki). Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen Kiertoliike-taiteilijaksi valittiin Janne Aspvik. Järjestävää aluekeskusta edustavana taiteilijana hänet valittiin haun ulkopuolelta. 

Kiertoliike-taiteilijat työskentelevät yhdessä viikon ajan Kokkolassa ennen tapahtuman alkua ja avaavat teemaan pohjaavaa työskentelyään tapahtuman osallistujille lauantaina 9.10.2021 valitsemallaan tavalla. Kiertoliike-taiteilijoiden ohjaavana taiteilijana toimii työskentelyviikon ajan tanssitaiteilija Auri Ahola

Tapahtuman sisällöistä vastaava työryhmä sai yhteensä 20 tasokasta hakemusta, joissa annettua teemaa oli pohdittu monelta kantilta. Taiteilijavalinnoissa kiinnitettiinkin erityistä huomioita teeman käsittelyyn, sekä Kiertoliike -taiteilijoiden yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen (mm. eri sukupolvi kokemuksien ja näkemyksien rikkauden mahdollistamseksi). 

Tapahtuman ohjelmasta vastaavaan sisältötyöryhmään kuuluvat Kokkolan talvitanssit festivaalin taiteellisen työryhmän jäsenet tanssitaiteilijat Hanna Korhonen ja Eleni Pierides, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen toiminnanjohtaja Annika Sillander, tuottaja Anni Fahler, Routa Companyn / Pohjoisen tanssin aluekeskuksen tuottaja Miia Kauppinen, Tanssin talon ohjelmistopäällikkö Mikael Aaltonen, yhteyspäällikkö Mirva Tamppinen sekä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen taiteellinen johtaja Harri Kuorelahti, yleisötyövastaava Katja Kirsi. 

Kiertoliike-tapahtuma järjestetään vuonna 2021 seitsemättä kertaa. Taiteilijoita haettiin mukaan tapahtumaan neljättä kertaa. Tapahtuman järjestävät yhdessä Tanssin talo ja tanssin aluekeskusverkosto. Vuonna 2021 päävastuullisena järjestäjänä toimii Pohjanmaan tanssin aluekeskus. 

Kokkolassa 8–9.10.2021 paneudutaan tanssin kentän muuttuviin työnkuviin. Tapahtuma kulkee otsikolla Mitä nyt? Pandemian jälkeinen todellisuus. Alustava ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen käynnistyy toukokuun lopussa 2021. Pysy kuulolla!

Lisätietoja:
Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Toiminnanjohtaja Annika Sillander,
annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi, 045 136 4372 

www.kiertoliike.tanssintalo.fi 

 

Kiertoliike-konstnärer för 2021 utvalda

2021 arrangeras Kiertoliike som ett hybrid-evenemang i Karleby 8.-9.10.2021. Evenemangets tema är Vad nu? Verkligheten efter pandemin. 

I ansökningsprocessen valdes Kaisa Rundelin (Regionala danscentret i Norra Finland), Riikka Kosola (Regionala danscentret i Västra Finland), Sebastian Lopez-Lehto (Regionala danscentret i Mellersta Finland), Milla Ovaska (Regionala danscenter i Östra Finland ), Tuulia Soininen (Pirkanmaa Danscentret) och Virva Talonen (Zodiak - experimentelt center för nutidsdans). Janne Aspvik valdes till Kiertoliike-konstnär för Regionala danscentret i Österbotten. Som konstnär som representerar det organiserande regionala centrum valdes han utifrån sökningen. 

Kiertoliike-konstnärerna arbetar tillsammans i en vecka i Karleby innan evenemanget börjar och kommer att öppna sitt temabaserade arbete för deltagarna på evenemanget lördag den 9 oktober 2021. Danskonstnären Auri Ahola kommer att vara vägledande konstnär för Kiertoliike-konstnärerna under arbetsveckan. 

Arbetsgruppen som har ansvar för evenemangets innehåll fick totalt 20 applikationer av hög kvalitet, där det givna temat hade beaktats från många håll. I konstnärsvalen ägde man särskild uppmärksamhet åt behandlingen av temat, såväl som helheten som bildades av de Kiertoliike-konstnärena tillsammans som en grupp (till exempel för att möjliggöra rikedom av olika generations upplevelser och åsikter). 

Arbetsgruppen som har ansvar för evenemangsprogrammet inkluderar medlemmar av Karleby vinterdans festivalens konstnärliga arbetsgruppens medlemmar, danskonstnärer Hanna Korhonen och Eleni Pierides, Regionala danscentret i Österbottens verksamhetsledare Annika Sillander, producent Anni Fahler, Routa Companys /Regionala danscentret i Norra Finland producent Miia Kauppinen, Dansens hus programchef Mikael Aaltonen, kontaktchef Mirva Tamppinen samt Zodiak – experimentelt center för nutidsdans konstnärlig ledare Harri Kuorelahti, chef för publikarbete Katja Kirsi. 

Kiertoliike-evenemanget kommer att hållas 2021 för sjunde gången. Konstnärer rekryterades för fjärde gången. Evenemanget arrangeras av Dansens hus och Regionala danscenternätverk. År 2021 är Regionala danscenter i Österbotten huvudarrangör. 

I Karleby 8–9 oktober 2021 kommer uppmärksamhet ägnas åt dansfältets föränderliga arbetsbilder. Evenemanget har titeln Vad nu? Verkligheten efter pandemin. Ett preliminärt program kommer att publiceras och registreringen börjar i slutet av maj 2021. 

Tilläggsinfo:
Regionala danscentret i Österbotten
Verksamhetsledare Annika Sillander,
annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi, +358 45 136 4372 www.kiertoliike.tanssintalo.fi