Ihmisiä istumassa tanssisalin lattialla piirissä.

Kuva: Katri Naukkarinen

Kulttuurituotannonopiskelija Hanna Vanhala tekee Zodiakin toimeksiannosta opinnäytetyönään Zodiakin kurssitoiminnan markkinointiviestinnän kehitystyötä.

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa asiakasryhmiä ja asiakkaiden markkinointimieltymyksiä, ja näin kehittää Zodiakin kurssitoiminnan markkinointiviestintää.

Tutkimuksen kohderyhmä on kaikki Zodiakin kursseille osallistuneet asiakkaat vuosina 2017–2020. Kyselylomake on auki 11.–24.2.2020.

Vastanneiden kesken arvotaan kaksi vapaavalintaista kurssiosallistumista.

Arvonnan voittajiin otetaan yhteyttä sähköpostitse lomakkeen sulkeuduttua. Arvontaan osallistuminen ei ole pakollista.

Lomakkeeseen vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Pakollisia kysymyksiä on 41 kappaletta, joista suurin osa on monivalintakysymyksiä.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja tulokset käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusaineistoa käytetään opinnäytetyössä, joka valmistuu toukokuussa 2020 ja tulee luettavaksi www.theseus.fi-palveluun. Tutkimusaineistoa käytetään Zodiakin toiminnan kehittämiseen. Yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa lopullisesta opinnäytetyöstä.

Kyselylomake: https://fi.surveymonkey.com/r/7CDLZHH

Kyselyä tai opinnäytetyötä koskevat kysymykset voi osoittaa sähköpostiin: hanna.vanhala(a)metropolia.fi