Kuva | Photo: Timo Wright

Tämän vuoden Sivuaskel-festivaali on saatu päätökseen. Festivaalin järjestäjät haluavat lämpimästi kiittää kaikkia festivaalin toteuttamiseen osallistuneita taiteilijoita, yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea festivaalin yleisöä.

Festivaalin esitykset olivat ennakkoon loppuunvarattuja, mutta lopulta lähes kaikki halukkaat mahtuivat esityksiin. Myös keskustelutilaisuudet ja luennot keräsivät ilahduttavan runsaasti aktiivista yleisöä.

Tämän vuoden ohjelmiston teokset menivät aiheissaan ja käsittelytavoissaan monella tavalla henkilökohtaisille alueille, mikä tekee niistä osittain vaativaa katsottavaa ja koettavaa. Esitykset herättivätkin keskustelua tärkeistä identiteettiin, seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja yhteiskunnan rakenteisiin liittyvistä kysymyksistä.

Osa kommenteista on myös ollut rakentavasti kriittisiä, mistä olemme hyvin kiitollisia, sillä ne osoittavat kuinka tärkeää on jatkaa keskustelua näistä teemoista ja lisätä aiheisiin liittyvä tietoa ja tietoisuutta.

Haluammekin lopuksi pyytää vilpittömästi anteeksi niiltä katsojilta, jotka kokivat 69 positions -esityksen ahdistavaksi ja syrjiväksi, varsinkin tämän festivaalikokonaisuuden kontekstissa.

Ensi vuoteen, keskustelu jatkukoon!

Kuva: Timo Wright