Zodiak – Uuden tanssin keskuksen Tanssin portaat -hankkeessa koulutetaan tanssitaiteilijoita käyttämään tanssia vuorovaikutuksen välineenä hoitolaitoksissa sekä ohjaamaan hoitajia käyttämään tanssia osana hoitotyötä.

Koulutushankkeen kokonaisuudesta vastaa tanssinopettaja, koreografi Hanna Brotherus yhdessä ohjausryhmän kanssa. Koulutushankkeen ohjausryhmään kuuluvat yleisötyövastaava Jenni Sainio (Zodiak – Uuden tanssin keskus), Uudenmaan läänintaiteilija, MuT, psykologi ja laulunopettaja Ava Numminen, sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen (Kauniaisten kaupunki), Leena Salomaa (Elämäntalo -hoitokodin johtaja) ja psykogeriatrinen sairaanhoitaja Senja Seppänen. Hanke tuo luovaa kulttuuriosaamista hoitajien työhön, antaa innostavan ja käytännöllisen työkalun mm. muistisairaiden hoitoon sekä avaa yhteiskunnallisesti tärkeän työkentän tanssitaiteilijoille ja heidän erityisosaamiselleen. Tanssitaiteilijoiden kouluttamat hoitajat saavat hankkeen kautta uusia välineitä ja menetelmiä hoitotyöhön.

Tanssilla tarkoitetaan tässä hankkeessa liikettä ja sen mahdollisuuksia vuorovaikutuksen välineenä, tunnekokemusten ja muistojen välittäjänä sekä kognitiivisten ja sensomotoristen kykyjen virittäjänä. Tanssi nähdään sekä itseisarvona (esteettisyys, elämyksellisyys, huumori ja ilo) että kuntouttavan työotteen tukena.

Uudenmaan taidetoimikunnan ja Opetusministeriön tukema koulutushanke alkoi tanssijoiden koulutuksella syksyllä 2009 ja jatkuu vuoden 2010 aikana, jolloin tanssijat pitävät työpajoja hoitohenkilöstölle. Hanketta aiotaan jatkaa, ja sille on haettu lisärahoitusta.

Lisätietoa:
Hanna Brotherus
Tanssinopettaja, koreografi
hanna.brotherus@gmail.com
puh. 0400-872 646

Ava Numminen

Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan edistämisen läänintaiteilija, MuT, psykologi, laulunopettaja
Uudenmaan taidetoimikunta
ava.numminen@siba.fi
puh. 0400-490 227

Jenni Sainio
Yleisötyövastaava
Zodiak – Uuden tanssin keskus
jenni.sainio@zodiak.fi
puh. 044-094 4948