Kuva: Jouni Ihalainen

Kuva: Jouni Ihalainen

Zodiak – Uuden tanssin keskus on toiminut usean vuoden ajan Kaarelan alueella, Minun nimeni on -hankkeen myötä. Hankkeen keskeisiä taiteilijoita ovat olleet Jenni Koistinen, Sari Palmgren ja Jukka Tarvainen. Alueella on tehty useita eri teoksia mm. Kotimatkalla (Jenni Koistinen) ja Aidatut unelmat (Sari Palmgren) ja perustettu yhteisöllinen puutarha, joka toimii myös taiteen tapahtumapaikkana.

Toimintaa on rahoittanut Helsingin kaupunki ns. Helsingin mallin rahoituksella. Kaupunki on nyt julkistanut uuden haun, ja Zodiak etsii uusia taiteilijoita mukaan toimintaan. Alueet, joihin rahoitusta kohdennetaan ovat Vuosaari (Rastilan alue) ja Tapulikaupunki-Suutarilan alue tai jokin muu alue Helsingin lähiöissä, joka on vailla kulttuuripalveluja tai joissa on sosiaalisia ongelmia.

Etsimme nyt mukaan uusia taiteilijoita kolmivuotiskaudelle kehittämään taideprojekteja lähiöissä. Hankkeen lähtökohtana on tarjota alueelle kulttuuripalveluja, tarjota mahdollisuuksia harrastaa ja tehdä itse taidetta (osallistumalla taideprojekteihin tai mahdollistamalla ihmisten omaa aktiivista toimintaa).

Uudessa Helsingin mallin haussa toivotaan hakemuksia, joissa taidetoiminta voisi olla mukana kaupunkiuudistamisessa, täydennyskaavoituksessa tai virkistysalueiden kehittämisessä. Kaupungin tavoitteena on edistää Helsingin lähiöiden viihtyvyyttä ja vetovoimaa ja estää alueiden välisten erojen kasvamista. Muita tavoitteita ovat muun muassa asukasosallisuuden lisääminen, fyysisen ympäristön kohentaminen ja yhteistyön parantaminen asukkaiden ja muiden tahojen välillä.

Ole yhteydessä, jos:

  • sinua kiinnostaa taiteen tekeminen lähiöissä (erityisesti Tapulikaupunki-Suutarila tai Vuosaari)
  • haluat työskennellä ei-ammattilaisten kanssa
  • haluat kehittää omaa osaamistasi
  • sinua kiinnostaa työskennellä monitaiteisesti
  • sinua kiinnostaa pohtia taiteen yhteiskunnallisia vaikutuksia tai
  • olla muuttamassa yhteiskuntaa.

Ole yhteydessä ja kerro, millainen työskentely sinua kiinnostaisi lähiössä. Hanke on kolmivuotinen. Haku kaupungille päättyy 31.8. Työskentely hankkeen parissa alkaa vuoden 2019 alussa. Työskentely tulee olemaan osa-aikaista. Rahoituksesta ja työn muodosta riippuen työskentely voidaan järjestää tiettyihin ajanjaksoihin.

Lähetä sähköpostitse 7.6.2018 mennessä Zodiakin yleisötyövastaavalle Katja Kirsille kuvaus siitä, miksi sinua kiinnostaisi edellä kuvatun kaltainen työ. Kerro aikaisemmasta kokemuksestasi ja kuvaile, millainen työskentely sinua kiinnostaisi lähiössä!

Yritämme saada prosessin käyntiin jo ennen kesälomille jäämistä, jotta saisimme hakemuksen valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa tuottaja Elina Ruoho-Kurola (elina.ruoho-kurola@zodiak.fi, puh. 050 587 0470).

Lähetä siis ehdotuksesi yhteistyöstä viimeistään 7.6. osoitteeseen katja.kirsi@zodiak.fi

Lisätietoja hausta löydät täältä (linkki).