Yleisötyö kuuluu Zodiakin ydintoimintoihin. Sitä on kehitetty eri menetelmin vuodesta 2005 alkaen, tanssin aluekeskustoiminnan olennaisena osana. Yleisötyö tekee Zodiakin toimintaa ja nykytanssia tunnetuksi laajalle yleisölle. Se kehittää nykytanssin sisältöjä tarjoamalla taiteilijoille työskentelymahdollisuuksia ja yleisölle monimuotoisia, korkealaatuisia tapoja osallistua.

Zodiakin yleisötyön keskiössä on ollut alusta saakka aidon ja monipuolisen kommunikaation lisääminen tanssin tekijöiden ja yleisön välille. Yleisötyö rakentaa Zodiakista avoimen yhteisön, johon osallistujat voivat kuulua sekä katsojina että taiteen tekijöinä.

Zodiakin yleisötyö on jakautunut esitysten yhteydessä toteutettavaan työhön, kurssitoimintaan, taiteellisiin teosprosesseihin sekä laajempiin yhteisötaidehankkeisiin. Tanssitietämyksen kasvattamisen lisäksi on panostettu vahvasti yleisön oman kehollisen kokemuksen vahvistamiseen. Zodiakin kursseilla ja yleisötyössä ainutlaatuista on mahdollisuus päästä kokemaan tunne liikkeestä, joka yhdistää kehon ja mielen.

Yleisötyön alkuvuosista alkaen kurssi- ja työpajatoiminnalla on ollut tärkeä paikka Zodiakin yleisötyössä. Sen kautta on muodostunut uudenlainen nykytanssin katsomisesta ja kokemisesta kiinnostunut yhteisö, joka palaa kurssi kurssin jälkeen mukaan Zodiakin toimintaan. Oman tanssikokemuksen kautta myös katsomiskokemukset vahvistuvat. Kursseja ohjaavat aina tanssitaiteilijat.

Kurssien ohella Zodiakin yleisötyö tarjoaa mahdollisuuksia osallistua esityksiin tekijänä. Zodiakin esitysohjelmistossa on lähes joka vuosi mukana teoksia, joissa esiintyy myös ei-ammattilaisia. Esiintymismahdollisuuksia tarjoutuu myös yleisötyön hankkeiden kautta. Tästä esimerkkinä vuosina 2019–2021 Koillis-Helsingin alueella toimiva, neljän kulttuuritoimijan yhteishanke Valokeilassa koillinen.

Zodiakin yleisötyö kehittää nykytanssin sisältöjä myös tarjoamalla taiteilijoille työskentelymahdollisuuksia. Zodiakin toiminta perustuu taide- ja taiteilijalähtöisyyteen ja taiteellisen ilmaisun vapauteen. Zodiak tukee taiteilijoita yleisötyöprojektien ohjaamisessa ja tarjoaa olosuhteet, jossa taiteilija voi keskittyä taiteelliseen työhön myös työskennellessään ei-ammattilaisten kanssa.

Yleisötyömme tarjoaa myös monenlaisia mahdollisuuksia kouluille ja oppilaitoksille sekä yrityksille: Työpajoja, luentoja, tietoa, omakohtaisia kokemuksia, keskusteluja, liikettä, oppia liikkeestä ja liikkeen avulla, yhdessäoloa ja iloa – eli tietoa ja kokemuksia nykytanssista. Kursseja ja ryhmille tilattuja tilaisuuksia ohjaavat nykytanssin ammattilaiset.