Olet täällä


"Opin että kaikki liike on kaunista ja hyvää." (Palaute, Tanssin portaat -työpaja, 2014)

 


"Olen tietoisemmin käyttänyt kosketusta ja pohtinut tapaani olla asukkaiden kanssa kehollisesti." (Palaute, Tanssin portaat -työpaja, 2014)

 


"Toisen kuuntelu kosketuksen avulla voi avata asiakkaasta uutta tietoa." (Palaute, Tanssin portaat -työpaja, 2014)

 


”Työpajat rohkaisevat liikkeelle, pienilläkin asioilla saa huonokuntoisenkin liikkumaan.” (Palaute, Tanssin portaat -työpaja, 2010)

 

Yhteystiedot:

Yleisötyövastaava:
Katja Kirsi
katja.kirsi@zodiak.fi
050 343 9302

Kurssitiedustelut:
Inari Pesonen
inari.pesonen@zodiak.fi
050 412 7116

Tanssin portaat

Tanssin portaat on menetelmä, jossa liikettä ja tanssia käytetään vuorovaikutuksen tukena hoivatyössä sekä hoivakotien asukkaiden toiminnallisuuden edistäjänä. Ohjaamme työpajoja hoitolaitosten asukkaille ja henkilökunnalle. Lisäksi järjestämme koulutusta hoiva-alan työntekijöille ja opiskelijoille. Tällä hetkellä Uudenmaan alueella työskentelee neljä Tanssin portaat –työpajojen ohjaajaa: Jenna Rignell, Johanna Ikäheimo, Elli Isokoski ja Sanna From.

Tanssin portaat -koulutushankkeen kautta on syntynyt työskentelytapa ja -malli, joka hyödyntää tanssin mahdollisuuksia vuorovaikutuksena ja kommunikaationa, muistelun, tunnekokemusten sekä kognitiivisten kykyjen ja sensomotoriikan virittämisen välineenä. Työpajoissa tanssitaiteilijat ohjaavat liike-, tanssi-, ja kosketusharjoitteita. Työpajat tarjoavat yhteisöllisyyttä lisäävän työskentelytavan tanssitaiteen ja sosiaali- ja terveysalan välillä.

 

Tanssin portaat -työpajojen ja koulutuksen tavoitteet

Tanssin portaat -työpajojen ja koulutuksen tavoitteena on tuoda luovaa kulttuuriosaamista hoitajien työhön ja antaa innostavia ja käytännöllisiä työkaluja muun muassa muistisairaiden hoitoon. Tavoiteena on vahvistaa ja tukea hoiva-alan henkilökunnan hoitajaidentiteettiä ja antaa uutta sisältöä sekä hoitajan ja asiakkaan että hoitajien keskinäisen parityöskentelyn ja kanssakäymissuhteen tukemiseen.

 

Tanssin portaat -hankkeen tausta

Zodiak toteutti vuosina 2009–2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella, yhteistyössä Uudenmaan taidetoimikunnan kanssa Tanssin portaat –hankkeen. Tanssin portaat -hankkeen koulutuskokonaisuudesta vastasi tanssinopettaja, koreografi Hanna Brotherus yhdessä ohjausryhmän kanssa. Koulutushankkeen ohjausryhmään kuuluivat Zodiakin vt. yleisötyövastaava Jenni Sainio, Uudenmaan läänintaiteilija Ava Numminen, Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtaja Ulla Tikkanen, Elämäntalo-hoitokodin johtaja Leena Salomaa ja psykogeriatrinen sairaanhoitaja Senja Seppänen.

Hankkeessa koulutettiin kahdeksan tanssitaiteilijaa käyttämään tanssia, liikettä ja kosketusta vuorovaikutuksen välineenä hoitolaitoksissa sekä ohjaamaan hoitajia käyttämään kehollisuutta ja liikettä osana hoitotyötä.

Hanke dokumentoitiin, ja siitä valmistettiin tiedotus- ja markkinointikäyttöön Tanssin portaat –esittely-dvd sekä tietokirjanen. Koulutetut tanssijat ohjaavat Tanssin portaat –työpajoja hoitokodeissa tilausten mukaan edelleen.

Hankkeen käynnistäjänä toimi MuT, psykologi, laulunopettaja Ava Numminen toimiessaan Uudenmaan läänintaiteilijana. Hankkeen toteutti Zodiak – Uuden tanssin keskus yhteistyössä Uudenmaan taidetoimikunnan kanssa, Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Työpajan, koulutuksen tai Tanssin portaat -esittely dvd:n ja tietokirjasen voi tilata ottamalla yhteyttä Inari Pesoseen (inari.pesonen@zodiak.fi).