Syyskauden viimeisellä keskiviikko jaksolla tanssitaan Kati Korosuon kehittämän Dances to a Beat -metodin mukaan.

Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille kurssit sopivat kaikille nykytanssista kiinnostuneille kokemus- ja taitotasosta riippumatta. Jaksojen aikana osallistujat pääsevät tutustumaan erilaisiin liikepraktiikoihin sekä nykytanssin uusiin että kokeneempiin ammattilaisiin.

Dances to a Beat (DTB) on hetkessä syntyvän koreografian tekemisen metodi. DTB on sekä taiteellinen praktiikka että tanssitekniikka, ja sen peruselementtejä ovat improvisaatio, toisto ja rytmi. DTB haastaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon.

DTB kehittää monia kinesteettisiä taitoja, muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta, moninaista ilmaisullisuutta ja luovuutta. Metodin harjoittaminen auttaa ymmärtämään ja arvostamaan yksilön merkitystä osana kokonaisuutta, ja toisaalta se saa näkemään kokonaisuuden yksittäisten osien ja tekijöiden summana.

DTB:ssä toistoon perustuvan improvisaation kautta niin tanssijan kuin katsojankin on mahdollista pysähtyä syntyneen liikkeen äärelle. Metodi toimii ikään kuin suurennuslasina, jonka läpi kunkin liikkeen ehdottama olemus tulee korostetusti esiin.

DTB:n tekemistä on yhtä kiinnostavaa sekä tehdä että katsoa, sillä rytmin mukana toistamisessa jokaisen liikkeen erityisyys pääsee esiin. Metodi näin ollen haastaa perinteistä käsitystä liikkeiden välisestä keskinäisestä hierarkiasta, ja tuo esiin uusia kysymyksiä siitä, minkälaiset liikkeet ovat 'hyviä' tai 'mielenkiintoisia'.

www.dancestoabeat.com

* * *

Kati Korosuo on helsinkiläinen tanssitaiteilija ja tanssitaiteen maisteri (TeaK 2011), jonka kiinnostuksen kohteita ovat hierarkioita purkavat metodit ja tanssin demokratisoiminen. Kati on työskennellyt tanssijana ja esiintyjänä lukuisien suomalaisten ja kansainvälisten koreografien teoksissa. 

Esiintyjäntyönsä ohella hän on kehittänyt oman taiteellisen praktiikan, tanssitekniikan nimeltä Dances to a Beat (DTB), jota hän on opettanut vuodesta 2013 lähtien laajasti Suomessa ja ulkomailla. Kati on myös koreografioinut neljä DTB-metodin harjoittamiselle perustuvaa teosta, joista viimeisin Them Merphing sai ensi-iltansa viime keväänä.

Kati on myös Toisissa tiloissa -esitystaidekollektiivin jäsen ja toimii myös yhtenä Höyhentämö-teatteriyhdistyksen taiteellisista vastaavista.

www.katikorosuo.com