Syyskauden 2021 toisen keskiviikkojakson ohjaa Suvi Kemppainen.

Heittäydy liikkeeseen - nykytanssia kaikille kurssit sopivat kaikille nykytanssista kiinnostuneille kokemus- ja taitotasosta riippumatta. Jaksojen aikana osallistujat pääsevät tutustumaan erilaisiin liikepraktiikoihin sekä nykytanssin uusiin että kokeneempiin ammattilaisiin.

Kurssin keskiössä on liikkeellisen kokemuksen ja oman tanssillisen dramaturgian juhliminen. Aloitamme virittämiseen tähtäävällä lämmittelyllä, tilassa kulkevilla tanssillisilla aihioilla kohti improvisatorisia harjoitteita. Erilaisten liikkeellisten ja anatomisten ankkurien avulla tutustumme omaan liikekieleemme, sekä mahdollisuuksien mukaan työskentelemme pareittain, ja todistamme toistemme työskentelyä. Pitempien ajallisten kaarien avulla tanssimme luisen rakenteen runoutta, havainnoimme ja uppoamme liikkeeseen toimijuudesta käsin.

* * *


suvi kemppainen on berliinissä ja helsingissä työskentelevä koreografi ja tanssija. suvin taiteellinen praktiikka ankkuroituu somaattiseen psykodraamaan, ruumiin runouteen ja työskentelyn olosuhteiden artikuloimiseen suhteessa suostumukseen ja läpinäkyvyyteen. suvi on tällä hetkellä kiinnostunut reflektoimaan esiintyjän positiota taiteellisessa prosessissa, ja kollektiivisen työskentelyn rakenteellisia mahdollisuuksia.