Miten meidän aistimme tiedottavat, tukevat, keskeyttävät, sekoittavat ja mahdollistavat sitä (vuoro)vaikutustilaa, jota kutsumme tanssiksi? Mitä on aistimisen ja tekemisen välisessä tilassa, vai onko siellä mitään? Voimmeko valita mitä havaitsemme tai aistimme? Mikä tekee joistakin asioista "esityksiä" ja toisista ei? Ja miten kaikki nämä asiat vaikuttavat toisiinsa, kun meidän on työskenneltävä kotona, jossa vain kamera ja näyttö yhdistää meidät muihin ihmisiin?

Tässä työpajassa käsitellään kokemuksen peruselementtejä, tuntemusten tunnistamista, havainnointia, impulssia, tunnetta, ajatuksia, refleksejä ja reaktioita, ja tutkimme, miten voimme käyttää niitä esiintymisvalintojemme ja -taitojemme perustana. Liikkuessamme kotonamme kolmiuloitteisessa tilassa käytämme vain kameroitamme ja näyttöjämme tutkiessamme esiintymistä ja sitä, miten toisen ihmisen tarkkailun kohteena oleminen vaikuttaa kokemukseemme.

Voiko valintojen vähyys vapauttaa meidät tutkimaan tanssiamme vielä syvemmin? Työskentelemällä näytöllä ja sen ulkopuolella, ryhmässä välillä purkaen kokemaamme lyhyissä keskustelutuokioissa yritämme tavoittaa harkittuja ja herkkiä yksityiskohtia mutta myös hikisiä fyysisyyden tiloja, missä paino, hengitys, liikevoima, halu ja adrenaliini sekoittuvat tanssin käsitteellisiin rakenteisiin synnyttääkseen nautintoa, tyydytystä sekä rikkaan kattauksen esiintymiskokemusta.

(HUOM: Työpaja on kokeellinen virtuaalinen muunnos konseptista, jota olen opettanut vuosien ajan.
Tule mukaan ja valmistaudu yllättymään, pettymään ja huvittumaan. Jos käytössäsi on yksi tai
useampi liikuteltava mobiililaite kuten läppäri, iPad tai kännykkä, avautuu sinulle monenlaisia
vaihtoehtoja osaallistua työpajaan.)

JESS CURTISin TYÖPAJA: “Sensing, Dancing, Performing in Zoom”: kaksi päivää kestävä inklusiivinen improvisaatioon pohjautuva tanssityöpaja. Suosittelemme aiempaa kokemusta tanssista. Työpaja on englanniksi.