Dances to a Beat on hetkessä syntyvän koreografian tekemiseen tähtäävä tekniikka, joka on saanut alkunsa Kati Korosuon tutkimusprojektista Project Tanzhaus Zürich Sveitsissä toukokuussa 2013. Harjoittelun ydin on improvisaatioon ja toistoon perustuvassa metodissa. Metodi sinänsä on tarpeeksi yksinkertainen, jotta henkilö ilman kattavaa liikkeellistä koulutusta voi harjoittaa sitä, mutta myös tarpeeksi moniulotteinen haastaakseen kenet tahansa virtuoosimaisen ammattitanssijan.

Dances to a Beat kehittää muun muassa liikkeen tarkkuutta, artikuloitua musikaalisuutta, moninaista ilmaisullisuutta, luovuutta ja sitoutumista sekä dynamiikan käyttöä. Tekniikka pakottaa harjoittajansa pysymään hetkessä, kieltäytymään itsensä ja omien valintojensa tuomitsemisesta sekä luottamaan intuitiivisesti kehoonsa rakentuneeseen tietoon. Ryhmässä tehtynä harjoite operoi myös peilisolujen tasolla, erityisesti suhteessa suuntaan tilassa.

Dances to a Beat on konsepti, joka alun perin yhdisti työpajan ja presentaation. Työpajan aikana osallistujat vuorottelivat tekemisen ja katsomisen välillä. Samalla kun harjoittelu vahvisti kunkin osallistujan teknisiä valmiuksia yksilöllisesti, samaan aikaan myös esiintymisen aspekti oli läsnä. Tämänkaltainen työskentely antoi osallistujille mahdollisuuksia työskennellä tietoisesti myös kompositionaalisten valmiuksiensa kanssa, tulla katsotuksi ja nähdyksi keskellä prosessia.

Idea työpajan ja presentaation yhdistämiseen syntyi turhautumisesta siihen dramaattisen eroon, joka vallitsee tanssintekijöiden ja tanssinkatsojien välisessä määrässä: Tanssikoulut pursuavat tanssimista rakastavia ihmisiä, mutta nykytanssin katsojamäärät ovat jatkuvasti kovin alhaisia. Dances to a Beat syntyi tarpeesta kaventaa tätä kuilua – harjoittelua on yhtälailla kiinnostavaa sekä tehdä että katsoa.

Harjoitteen nimi linkittyy löyhästi lainaukseen Jonathan Burrowsin kirjasta A Choreographer’s Handbook: The desire of contemporary dance to assert itself as an art form in its own right, separate form music, has led it to let go of pulse as an organizing principle of time. This is a strange perversion and a joyous one. Most of the world dances to a beat.

Dances to a Beat problematisoi tämän Burrowsin ehdotuksen operoidessaan banaalisti valtavirran popkappaleilla.

AIKA: Perjantaisin klo 10-13, 16.-30.5. (3 krt)
PAIKKA: Zodiak studio C4
HINTA: 55€

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 5.5. asti. Ilmoittautumiset sähköpostilla elina.ruoho-kurola@zodiak.fi