Työpaja on kutsu tanssimaan koko itsen kanssa, yhdessä.

"The poetical act is a semiotic excess hinting beyond the limit of conventional meaning, and simultaneously it is a revelation of a possible sphere of experience not yet experienced (that is to say, the experienceable). It acts on the limit between the conscious and the unconscious in such a way that this limit is displaced and parts of the unconscious landscape - of what Freud called “the inner foreign country” are illuminated (or distorted) and resignified." (Berardi, 2019, p. 128).

Syvä-valahdamme aistilliseen yhteyteen ruumiilliseen materiaamme, jonka jälkeen antaudumme kirkkaasti artikuloidulle, syvästi läpieletylle ruumiintajunnan virralle. Lähestymme vapaata assosiaatiota eräänlaisena ruumiin muistamisen ja luovuuden synteesinä - ja samalla esiintymisen harjoitteena. Kutsumme määrittelemättömän avaruuden energioita, nopeuksia, hitauksia, avautumisia, tiivistymisiä, pysähtyneisyyksiä, syvyyksiä, pimeyksiä, keveyksiä, herkkyyksiä, vakavuuksia ja hulvattomuksia järjen tuolla puolen. Sallimme esitajunnasta kumpuavien tapahtumien syttymisiä ja hajoamisia assosiatiivisessa virrassa ja kuljemme kohti yhä laajempaan mielellis-liikkeelliseen spektriin avautumista. Samalla koreografioimme itsemme hetkessä suhteessa alati muuttuviin sisäisiin ja ulkoisiin maisemiin, operoiden toimijuuden rajoilla tai alapuolella. Koska väistämättä olemme suhteessa toisiimme, sooloistamme syntyy yhteisiä tansseja - duettoja, trioja jne. 

Päivät aloitetaan passiivisella ruumiiseen uppoamisella, sallien ajatusten valahtaa syvälle rakenteemme ytimeen. Päivien päätteeksi luomme hetkessä syttyvän koreografisen tapahtuman hyödyntäen päivän aikana tehtyjä havaintoja.

Päivä sisältää lounastauon.

Työpaja soveltuu niin esittävän taiteen/tanssin ammattilaisille, opiskelijoille kuin harrastajillekin.

Lähde: Berardi, F. 2019. Breathing: Chaos and Poetry. Semiotext(e). Kindle Edition.

Karolina Ginman on helsinkiläinen, Lontoon Labanista 2008 valmistunut tanssija, koreografi ja pedagogi. Hän työskentelee piilo/esitajunnasta kumpuavan materiaalin, herkkyyden, sisäisyydestä säteilevän voiman ja tarkkuuden kanssa, iätöntä tanssia kohti. Ginman toimii vierailevana opettajana mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisessä näyttelijäntyön, sekä tanssitaiteen koulutusohjelmissa. Hänen lähestymistapansa opettamiseen on tutkiva ja siten läheisesti vuorovaikutuksessa koreografin ja tanssijan työnsä kanssa. Psykoanalyyttinen ajattelu kulkee tärkeänä kumppanina Ginmanin taiteessa. Hän valmisti psykologian gradunsa 2019.