People's Practice Group on kaikille avoin tanssitunti, jossa liikettä johdetaan mielikuvien ja anatomisten referenssien kautta. Tanssitunnilla liikutaan keskeytyksettä yhdessä ohjaajan liikkeen ja sanallisten ohjeiden mukana. Tunneilla tutkitaan oman liikkeen synnyttämistä, sen lukemattomia mahdollisuuksia ja dynaamisia variaatioita.

Ohjaajina toimivat Kati Korosuo ja Maija Nurmio. Mukaan voi ilmoittautua joko koko 12 kerran kevätkaudeksi tai kuuden viikon jaksoksi kerrallaan.

Kati Korosuo: Pitkäaikainen kiinnostukseni improvisaatioon ja struktuureihin yhdistyy People's Practice Groupissa tunnin orgaaniseen kuljettamiseen ja läsnäoloon. People Practice Group ei ehdota tai seuraa tiettyä estetiikkaa liikkumiselle, eikä siihen sisälly hierarkista ajattelua. Keskiössä on jokaisen henkilökohtainen kehollinen tilanne, sen kuuntelu ja seuraaminen annetun ohjauksen mukaan.

Maija Nurmio: People’s Practice Groupissa on kyse matalasta kynnyksestä aloittaa liikkuminen erityisellä tavalla. Oman ruumiin ja sen senhetkisen liikelaajuuden juhlistaminen sekä mahdollisuudet uusiin suuntiin avautumisesta. Suurissa määrin liikkeelläolon nautinnollisuus. Keveys, syvyys, vieraus, sensuaalisuus, älykkyys, ilo ja uutuus. Tapaani ohjata People’s Practice Groupia vuotaa kokemukseni useista somaattisista menetelmistä vuosien varrelta Suomesta ja ulkomailta.

Kati Korosuo on helsinkiläinen tanssitaiteilija. Hän on työskennellyt tanssijana ja esiintyjänä lukuisien suomalaisten ja kansainvälisten koreografien teoksissa, sekä osana Toisissa Tiloissa esitystaidekollektiivia vuodesta 2010 lähtien. Esiintyjäntyönsä ohella hän on kehittänyt oman taiteellisen praktiikan, tanssitekniikan nimeltä Dances to a Beat (DTB), jota hän on opettanut laajasti Suomessa ja ulkomailla. Vuodesta 2017 lähtien Korosuo on ollut myös yksi Höyhentämö-teatteriyhdistyksen taiteellisista vastaavista ja hetkessä syntyvän koreografian festivaalin, Festival of Instant Choreography, taiteellinen johtaja. Korosuon taiteellisen työn keskiössä ovat hierarkioita purkavat metodit ja tanssin demokratisoiminen.

Maija Nurmio on koreografi ja tanssija, joka työskentelee laaja-alaisesti tanssi- ja esitystaiteen parissa Suomessa ja ulkomailla. Nurmion taiteellisen työskentelyn keskiössä on ruumiillisuus. Teosmaailmoissa hän käsittelee suhdettamme luontoon, luonnon tilaa ja siten ihmiskuntamme tilaa. Nurmion edeltäviä teoksia/kollektiiviteoksia ovat mm. Gruppen Fyra 20-v. juhlateos Goodwill (2018), oodina luonnolle syntynyt Oh, Forest (2017), immersiivinen yökoulu NIGHTSCHOOL (2017), huostaanotettujen nuorten kokemusmaailmaa avaava Kaikki edessä (2016), sekä surun anatomiaa purkanut Departures (2015). Nurmio on tanssinut mm. Lucy Guerinin, Joclecio Azevedon ja Elina Pirisen teoksissa. Tällä hetkellä Nurmio työskentelee Éliane tanssiteoksen parissa, joka valmistuu yhteistyössä taiteilija Teemu Mäen kanssa tammikuussa 2020. Koneen Säätiö tukee Nurmion työskentelyä kolmivuotisella taiteilija-apurahalla. www.maijanurmio.com